08-10-2008

Business analytics maakt voorzichtige opmars in Nederland

Deel dit bericht

Onderzoek van Giarte en SAS Nederland onder 160 bedrijven.

Het topmanagement van Nederlandse bedrijven raakt mondjesmaat bekend met de mogelijkheden van business analytics. Dit blijkt uit onderzoek dat Giarte samen met SAS Nederland uitvoerde onder 160 bedrijven in Nederland. In het onderzoek geven de bedrijven aan hoe ver hun organisatie is op het gebied van business analytics en waar zij verbeteringen en mogelijkheden zien.Van de deelnemers aan het onderzoek, geeft 14 procent aan dat de beschikbare data van de organisatie actief wordt gebruikt voor analyse. Een bescheiden 11 procent van de bedrijven ziet zichzelf als koploper in hun branche op het gebied van business analytics. Toch onderkent bijna driekwart van de respondenten dat de huidige klantverwachtingen tot slimmer gebruik van data dwingen.Bijna de helft van de respondenten noemt het gebrek aan kwaliteit van de data de belangrijkste reden om business analytics vooralsnog niet in te zetten. Andere oorzaken waarom business analytics nog niet hoog op de agenda staat, zijn: het onderwerp maakt geen deel uit van de strategie en businessplannen (44 procent) en er zijn onvoldoende analytische vaardigheden beschikbaar binnen de organisatie (40 procent). Maar ook is er ├╝berhaupt geen beleid op het gebied van data governance (61 procent). Bij deze organisaties zijn geen duidelijke regels en processen die aangeven hoe data moet worden opgeslagen, gebruikt en uiteindelijk vernietigd.De meeste respondenten denken dat er nog veel winst valt te behalen met het verbeteren van data-integratie binnen hun organisatie. Dit is inderdaad een belangrijke voorwaarde voor optimaal gebruik van business analytics. Met het beter ontsluiten van data liggen er nog kansen voor ondernemingen. Verder zien respondenten veel mogelijkheden voor verbetering in het automatiseren van analyses.Het onderzoek van Giarte en SAS is opgenomen in de boekuitgave Future Bright, Reinventing Performance. Hierin staan naast het onderzoek een aantal analyserende artikelen en een serie interviews met topmanagers. Dit boek kan worden opgevraagd bij Giarte.

Partners