12-12-2008

IBM Cognos en Global Business Services lanceren Strategic Investment Management Blueprint

Deel dit bericht

Voorgedefinieerd analytisch model combineert software en diensten ten behoeve van CFO’s en senior financieel managers.

IBM Cognos en IBM Global Business Services (GBS) lanceren een nieuwe blueprint, de Strategic Investment Management Blueprint. Deze blueprint helpt bedrijven programma’s voor kosten-, winst-, en kapitaalbeheersing te managen en evalueren, evenals de hieraan verbonden en op de lange- en kortetermijnstrategie afgestemde financieringsalternatieven. De blueprint – een voorgedefinieerd analytisch model – combineert software en diensten en biedt CFO’s en senior financieel managers analysehulpmiddelen voor de verbetering van het strategisch investeringsmanagement en de beslissingsondersteuning in een steeds onstabieler bedrijfsklimaat. IBM Cognos Strategic Investment Management Blueprint combineert IBM Cognos 8 software, bijvoorbeeld voor planning, dashboards, rapportage en analytische rapporten, met diensten. Dit op basis van toepassing van intellectueel kapitaal van IBM Global Business Services. De blueprint versnelt de inzet van Performance Management en faciliteert onder meer de planning en evaluatie van strategische programma’s en hun financieringsinitiatieven, en de planning en evaluatie van fusies en overnames, alsmede de vergelijking en analyse van what if scenario’s. De blueprint maakt het tevens mogelijk om de verplichtingen en uitvoering van kapitaalinvesteringen binnen strategische programma’s te volgen, en de werkstromen en het procesmanagement zo te automatiseren dat de organisatie gefocust blijft op deze strategische programma’s IBM Cognos biedt meerdere Performance Blueprints gericht op de processen voor planning en Performance Management. De blueprints zijn direct van invloed op het vermogen van een organisatie om toegevoegde waarde te creëren. Zowel functionele als branchespecifieke processen kunnen nu geautomatiseerd, gestroomlijnd en getransformeerd worden om organisaties te helpen snel meer toegevoegde waarde te creëren. De IBM Cognos Performance Blueprints zijn ontwikkeld door het Cognos Innovation Center for Performance Management en vormen een belangrijk onderdeel van het IBM Cognos Performance Management System. Dit combineert technologie, best practices, analyseapplicaties en -oplossingen plus een omvangrijk netwerk van partners tot één oplossing voor Performance Management. Bron: IBM Cognos

Company:

IBM Cognos

Partners