25-03-2009

Nieuw portfolio zorgt voor gesloten datakwaliteitscyclus

Deel dit bericht

Uniserv Data Quality Solutions dekken processen voor datakwaliteit naadloos af.

Het succes van een bedrijf hangt vooral af van de kwaliteit van de opgeslagen data. Dit is herhaaldelijk bevestigd door onderzoek van gerenommeerde analisten, zoals Forrester, Gartner en META Group. Foutloze, complete, consistente, actuele en relevante informatie is het fundament voor betere strategische en operationele beslissingen. Volgens onderzoek uitgevoerd door de German Association for Information and Data Quality (DGIQ) in 2008, erkent tweederde van de onderzochte bedrijven dat zij aan dit aspect te weinig aandacht hebben geschonken, maar dat zij nu in actie moeten komen.Tegen deze achtergrond biedt Uniserv nu een volledig geherstructureerde en aanzienlijk uitgebreide software- en dienstenportfolio voor het waarborgen van datakwaliteit. Uniserv verwacht met dit aanbod zijn positie als leverancier van datakwaliteitsoplossingen in Europa verder te versterken. Belangrijkste kenmerk van het nieuwe portfolio is dat de producten samen voor een gesloten datakwaliteitscyclus zorgen, die naadloos alle datakwaliteitsprocessen binnen bedrijven afdekt. Hiertoe behoren het inventariseren en analyseren van de actuele databasestatus, het opschonen van data om tot een uniforme en betere standaard voor kwaliteitsoptimalisatie te komen en het voortdurend bewaken van de datakwaliteit. Gebruikers kunnen zo hun datakwaliteit stapsgewijs verbeteren, bijvoorbeeld als onderdeel van Business Intelligence-, datawarehouse- of Customer Relationship Management-projecten, maar ook in eBusiness en database marketingsystemen. Dit zorgt voor een enorme prestatiewinst voor de onderneming. Daarnaast kunnen kosten worden verlaagd en de klantrelaties geïntensiveerd. Ook het risico van mislukte projecten en onjuiste zakelijke beslissingen wordt geminimaliseerd. De reeks Uniserv-oplossingen voor het waarborgen van datakwaliteit is nu breder dan ooit en omvat alle functies voor de noodzakelijke stappen in de datakwaliteitscyclus:- Data profiling en analyse van bijvoorbeeld product-, financiële, transactie-, statistische en ordergegevens kunnen worden uitgevoerd met Data Quality Explorer.- De Data Quality Batch Suite dient als het centrale punt voor alle opschoonprojecten en zorgt ervoor dat data niet alleen opgeschoond maar ook gecontroleerd worden.- De Data Quality Real-Time Services fungeren als een ‘firewall’ door de datakwaliteit bij de input te garanderen. Daarmee wordt de eerder bereikte kwaliteit van de dataverzameling niet in gevaar gebracht. - De Data Quality Monitor bewaakt de datakwaliteit volgens specifieke regels die precies zijn afgestemd op de bedrijfsprocessen en –applicaties. Deze monitor komt in actie zodra een gespecificeerde limiet wordt overschreden.Bron: Uniserv .

Partners