27-03-2009

Nieuw SAS Fraud Framework omvat ook analyse van sociale netwerken

Deel dit bericht

Oplossing helpt organisaties bij fraudebestrijding en stroomlijnen onderzoeksbronnen.

SAS introduceert het nieuwe SAS Fraud Framework. De oplossing ondersteunt organisaties bij de detectie, het voorkomen en beheren van fraudegevallen en risico's. SAS integreert daarnaast met de SAS Social Network Analysis-oplossing nieuwe functionaliteit in het framework. Hiermee kunnen bedrijven informatie uit sociale netwerken meenemen in hun risico- en fraudeanalyse.Banken, verzekeraars en overheidsinstanties signaleren zowel een toename in het aantal als in de geraffineerdheid van frauduleuze activiteiten. Om fraude effectief te bestrijden moeten organisaties continu hun processen verbeteren om klantgedrag in verschillende accounts en systemen te monitoren. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van bedrijfsregels, voorspellende modellen en analyse van informatie uit sociale netwerken. Om inzicht te bieden in frauderisico's stroomlijnt het SAS Fraud Framework het proces van detectie, alert- en case management. Op deze manier verlagen organisaties verliezen als gevolg van fraude. De alert- en case management functionaliteit vormen het centrale zenuwstelsel van het framework waarmee gegenereerde waarschuwingen snel aan de juiste personen worden toegewezen die hier vervolgens actie op kunnen ondernemen. Ook kent het systeem risicoscores toe waarmee, op basis van bepaalde karakteristieken van activiteiten, wordt aangegeven hoe risicovol deze zijn. Alert management verzamelt waarschuwingen uit verschillende monitoringsystemen en brengt deze, samen met (klant)informatie, met elkaar in verband. Hiermee krijgen onderzoekers een completer beeld van het risicoprofiel van klanten. Met case management wordt alle informatie rond het fraudeonderzoek verzameld en kan een dossier gecreƫerd worden dat organisaties ondersteunt bij het ter verantwoording roepen van de fraudeurs. Case management ondersteunt bij het verkrijgen van een compleet overzicht van het frauderisico en minimaliseert verlies door fraude bij organisaties. SAS Social Network Analysis vormt een nieuwe functionaliteit binnen het SAS Fraud Framework. Hiermee kunnen onderzoekers fraude detecteren en voorkomen door verder te kijken dan data uit transacties en reguliere klantinformatie. De software analyseert alle gerelateerde activiteiten en relaties binnen een netwerk zoals adressen, telefoonnummers, waar men werkt, van wie de rekening is en andere belangrijke transactionele data. De interface van SAS Social Network Analysis biedt snelle toegang tot gedetailleerde klantinformatie en alle gerelateerde partijen en netwerken. Hiermee kan het fraudeonderzoek beter worden uitgevoerd. De speciale interface voor netwerkvisualisatie helpt onderzoekers bij het in kaart brengen van de netwerkconnecties zodat ze verbanden kunnen leggen die tot voor kort niet zichtbaar waren en efficiƫnter en effectiever onderzoek kunnen doen. Naast het detecteren en in kaart brengen van risico's kunnen onderzoeksteams visualisaties van relaties eenvoudig nader onderzoeken. Het Naam bedrijfSAS Fraud Framework is branchespecifiek en kan zo heel gericht worden ingezet om verschillende soorten fraude tegen te gaan in bepaalde sectoren. Zo biedt het banken verbeterde fraudedetectie en beter inzicht in het beheren van Suspicious Activity Reports (SAR) en verbeterde operationele efficiency met minder verliezen door fraude. Door deze te identificeren en classificeren met SAS kunnen banken stappen ondernemen om dit te voorkomen. In de verzekeringsbranche kan met SAS van iedere claim worden ingeschat wat de kans is dat deze frauduleus is. Het systeem geeft automatisch waarschuwingen hiervoor zodat verliezen door fraude worden beperkt. Bron: SAS.

Company:

SAS

Partners