29-06-2009

BI United houdt eerste thema avond

Deel dit bericht

Nut en noodzaak van BI specialisten als ZZP-ers uitvoerig besproken.

Onder het motto "ZZP-ers als flexibele schil tijdens een recessie" heeft Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN Amro, een presentatie gegeven op het eerste BI United network event op 4 juni. Elke, volgende bijeenkomst krijgt steeds een ander thema.Ontvangst en ambiance in het sfeervolle Grand Kasteel Woerden zette de ontspannen toon van de avond. BI United heeft directeuren en principal consultants van een twintigtal gespecialiseerde BI bedrijven uitgenodigd. Zeventien bedrijven gaven acte de présence, waaronder PW Consulting, Imtech ICT Performance Solutions, Top BI, DIKW Consulting, Euclides, Centennium, Ensior, Caesar Groep, KVL Match Factor, VCS Group, Nippur, The Future Group (Free IT), FreshConnections, Conclusion, Coniche en Eclipse IT.Na introductie door Peter de Leeuw van Weenen (mede-oprichter BI United) presenteerde Han Mesters de visie van ABN Amro op de kredietcrisis. De impact op bedrijven, banken en de Nederlandse markt kwamen aan de orde. In het licht van de beklijvende structuurwijziging van de economie, waarin kredietwaardigheid, solvabiliteit, openheid en compliance van eminent groter belang zullen zijn, betoogde Han dat het Amerikaanse model van ‘leven op de pof’ grotendeels passé is. Ook zal het medewerkersmodel wijzigingen ondergaan. Er zal veel meer projectmatig gewerkt gaan worden. Als bedrijven snel en krachtdadig willen handelen, moet arbeid snel en flexibel kunnen worden ingezet. Verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt zal een absolute noodzaak blijken te zijn om dit gestalte te geven.Ondernemingen met goed gedefinieerde KPI’s en waarvan de bedrijfsresultaten real time of just-in-time beschikbaar zijn, zullen nog meer dan voorheen de concurrentieslag gaan winnen. Op dit moment is BI nog een technisch georienteerde aangelegenheid. Omdat in IT kosten wordt gesneden, nemen de nice-to-have BI inspanningen af. Zonder goed inzicht in de bedrijfsresultaten staat het volgens Han vast, dat de concurrentiepositie sterk verslechterd. Met als gevolg door de huidige kredietcrisis mogelijk een faillisement. BI is juist nu een must-have en een aangelegenheid van de business; niet (meer) van de IT afdeling. Het is een directe noodzaak om als bedrijf te overleven. Binnen enkele maanden zal de vraag naar BI een hoge vlucht nemen, verwacht Han. De projecten, die hieruit voortvloeien, zullen grotendeels met flexibele arbeid worden uitgevoerd.Nut en noodzaak van BI specialisten als ZZP-ers werd tijdens de afsluitende borrel uitvoerig besproken. Informatie uitwisseling, verstevigen van oude en maken van nieuwe contacten bleek in de sfeer van een oud kasteel een genot voor alle deelnemers. Toegevoegde waarde voor BI bedrijven om direct zaken te doen met een BI specialist in het netwerk, zonder tussenkomst van derden, werd als zeer positief ontvangen. BI United als sociaal en commercieel netwerk kwam op deze eerste van een reeks thema bijeenkomsten uitermate goed uit de verf. Ik kijk uit naar de volgende in de reeks.Bron: James van IJsseldijk, BI-United

Partners