02-11-2009

SAS breidt Sustainability Management-oplossing uit

Deel dit bericht

Centrale informatiebron geeft inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de organisatie.

SAS, leverancier van business analytische oplossingen, breidt SAS for Sustainability Management verder uit met SAS Sustainability Reporting en SAS Energy & Emissions Management. De software helpt bij het meten, beheersen en rapporteren over belangrijke milieu-, sociale en economische indicatoren. Het helpt bij het vaststellen van strategieën om risico’s terug te dringen en de waarde voor de stakeholders te vergroten. SAS Sustainability Reporting biedt via een centrale informatiebron inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de organisatie. Deze oplossing maakt gebruik van de algemeen geaccepteerde duurzaamheidsrapportages, zoals van het Global Reporting Initiative (GRI). De web-based oplossing bevat voorgedefinieerde analysemogelijkheden voor het accuraat voorspellen en ontdekken van correlaties. Het werkt zowel met geautomatiseerde als handmatige data-invoer via het web. Deze nieuwe SAS oplossing resulteert in betere duurzaamheidsrapportages voor een effectievere planning. Daarnaast kunnen organisaties beter voldoen aan regels en wetgeving om zo tot effectievere resultaten te komen.Dankzij een nieuwe samenwerking van SAS met AMEE kunnen gebruikers van SAS Energy & Emissions Management via één centrale bron over up-to-date informatie van verschillende emissiefactoren beschikken. Hiermee worden complexiteit, risico’s en tijd die nodig is om beslissers te voorzien van accurate en betrouwbare informatie sterk teruggedrongen. SAS Energy & Emissions Management bevat ondermeer activity-based modellen voor het plannen van capaciteit en beschikbare middelen. Het helpt organisaties keuzes te maken tussen alternatieven, gebaseerd op de voorspelde benodigde resources. De oplossing omvat de emissiefactoren van AMEE waarbij alle relevante modellen, methodes en standaarden worden geaggregeerd, gerelateerd aan CO2, broeikasgas, energieverbruik en impact op de omgeving. AMEE vertaalt activiteitsniveau en energieverbruik in CO2-uitstoot, op basis van een nauwkeurig, actueel bestand van databronnen inzake wereldwijd energieverbruik, waaronder benchmarks over verlichting, verwarming, vervoer, seizoensinvloeden en gebouwbeheer. Nauwkeurige analyses van emissies zijn de basis voor betere programma’s om emissies te beheersen en terug te dringen.De gemeente Den Haag koos voor SAS for Sustainability Management om met deze oplossing de CO2-uitstoot structureel en continu te kunnen monitoren. Omdat het mogelijk is om frequent rapportages te ontvangen, kunnen wijzigingen in bijvoorbeeld het wagenpark snel en flexibel door worden gevoerd. Andere nieuwe gebruikers van SAS for Sustainability Management zijn E.ON Italia, Northern Melbourne Institute of TAFE, the Norwegian Association of Local and Regional Authorities, POSCO Research Institute (POSRI) en het Italiaanse Regione Umbria.Door de samenwerking met AMEE helpt SAS klanten bij het verzamelen van externe data over emissieberekeningen. Ook ondersteunt SAS bij het bijhouden van beleids- en methodologiewijzigingen. De klant is verzekerd dat zij voldoen aan de voor hen geldende, internationale standaarden. De aangeboden webservices combineren diensten zoals transacties, metingen, berekeningen, modellering en profiling voor SAS Energy & Emissions Management. Dit vermindert de benodigde tijd en helpt fouten voorkomen.Bron: SAS.

Company:

SAS

Partners