11-01-2010

Westfriesgasthuis kiest voor InfoReports

Deel dit bericht

Ziekenhuis in Hoorn start met kwaliteitsmeting door middel van PI’s.

Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft gekozen voor de oplossing iPresto, het onlangs gelanceerde indicatoreninformatiesysteem van InfoReports.Half januari wordt gestart met de voorbereidingen voor de implementatie en vanaf 1 februari zullen de eerste indicatoren worden neergezet; vervolgens zullen iedere maand nieuwe indicatoren worden toegevoegd, tot in juli 2010 alle 43 indicatorensets geïmplementeerd zijn. Het Westfriesgasthuis kan zelf bepalen welke indicatoren voorrang krijgen in het proces. De prestatie-indicatoren worden berekend met iPresto en vervolgens gepubliceerd op verschillende niveaus: setniveau, indicatorniveau en detailniveau. Naast het berekenen en intern publiceren van de indicatorscore kan de indicator ook geanalyseerd worden. iPresto biedt verschillende analysemogelijkheden zoals interne- en externe normvergelijking, trend van de indicatorscore ten op zichte van voorgaande jaren en de mogelijkheid om de gegevens op meerdere organisatieniveaus te accorderen. Doordat de gegevens op patiëntniveau beschikbaar worden gemaakt, kan het Westfriesgasthuis het hele jaar alle ontwikkelingen op detailniveau volgen.Niet alle gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de prestatie-indicatoren zijn opgeslagen in bijvoorbeeld een ZiekenhuisInformatieSysteem (ZIS); een deel van de gegevens moet op een andere manier worden verzameld. Daarvoor zal het Westfriesgasthuis een aparte invoerportal binnen iPresto gaan gebruiken. Hier kunnen de structuurvragen van Zichtbare Zorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden ingevuld, maar ook de niet elektronisch voorhanden zijnde gegevens kunnen via deze portal worden opgeslagen.Naast de indicatorensets van Zichtbare Zorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, heeft het Westfriesgasthuis de mogelijkheid om zelf prestatie-indicatoren samen te stellen en deze te meten in iPresto. InfoReports zal de uitbreiding van de indicatorensets van Zichtbare Zorg en de IGZ in de toekomst op de voet volgen, en aanpassingen meteen doorvoeren in iPresto. Hierdoor neemt InfoReports het Westfriesgasthuis alle zorg uit handen als het gaat om het genereren van de prestatie-indicatoren.Het Westfriesgasthuis te Hoorn (Noord-Holland) is een algemeen ziekenhuis met een opnamecapaciteit van 530 erkende bedden en 208.000 polikliniekbezoeken per jaar. In de medische staf zijn 26 specialismen vertegenwoordigd. Bron: InfoReports.

Company:

InfoReports

Partners