05-02-2010

Performance Management met Cognos bij de NOS

Deel dit bericht

Ensior geeft NOS meer zekerheid over verwachte kosten en tijdwinst door snelle, geïntegreerde planning.

Ensior heeft de NOS een Performance Management oplossing geleverd voor de afdeling Planning & Control. Ensior’s oplossing is gebaseerd op IBM Cognos 8 Planning in combinatie met de IBM Cognos 8 BI Suite. De planningsapplicaties combineren gerealiseerde resultaten uit het verleden met begrotingen en forecasts voor -toekomstige perioden, waarop uiteenlopende rapportages zijn ontwikkeld. Deze zijn veelal geïntegreerd met MS Office middels Go Office van IBM Cognos. Dit concept levert de NOS aantoonbare effectiviteits- en kwaliteitsverbeteringen op en als geheel een meer stuurbare organisatie.De NOS wenst voortdurend inzicht te hebben in de omvang en aard van de kosten die gerelateerd zijn aan de diverse producties, verdeeld over de platformen Radio, Televisie en Internet.Terwijl de baten voor het hele jaar grotendeels vaststaan, zijn de personeelskosten variërend en beslaan zij meer dan de helft van de totale kosten. CAO wijzigingen, gebruik van freelancers en veranderingen in formatieplaatsen konden maar voor een deel in de voorgaande financiële planning worden verwerkt, met verschillende onzekerheden tot gevolg. Het opstellen van met name personeelsbegrotingen kostte veel tijd waardoor er weinig gelegenheid was voor het analyseren van de resultaten.Op basis van IBM Cognos Planning heeft Ensior in eerste instantie een Performance Management oplossing gerealiseerd om de personeelskosten beter te kunnen sturen. Omdat dit al snel een succes bleek, zijn ook de planningen voor de gehele jaarbegroting, eindejaarsverwachting en meerjarenbegroting opgezet. Simultaan aan de ontwikkeling van de planningen is de met IBM Cognos 8 BI ontwikkelde maandrapportage en de rapportage voor de jaarrekening verbeterd en uitgebreid. Dankzij de ervaring en expertise van de consultants van Ensior kon de informatie uit de planningsapplicaties direct worden geïntegreerd met de rapportages in de BI-omgeving, waarvoor de vereiste managementinformatie nu vele malen sneller beschikbaar is.Op dit moment gebruikt een groot aantal medewerkers van diverse afdelingen de BI-portal en de daarmee geïntegreerde planningsapplicaties. De voordelen voor de NOS komen tot -uitdrukking in een sterk versnelde beschikbaarheid van de key performance indicatoren (KPI’s), hetgeen tot tijdwinst heeft geleid, een flexibeler gebruik van planningsgegevens en verbetering van de managementinformatie. Voor de toekomst verwacht de NOS door Ensior’s oplossing haar budgetten nog beter te kunnen sturen door de kosten pro-actiever en op het juiste niveau in de organisatie te beheersen.Ensior.

Company:

Ensior

Partners