06-04-2010

‘Succesvolle BI-projecten in 5 weken’

Deel dit bericht

Kadenza lanceert e-book en kennisplatform.

Kadenza lanceert vandaag uit naam van mede-oprichter Jeroen Blankendaal het e-book ‘Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken’. Uit eerder onderzoek van Kadenza onder 600 BI-stakeholders bleek dat negentig procent verwacht dat BI-projecten succesvoller zullen zijn wanneer geprofiteerd kan worden van de ervaringen van anderen. In het online beschikbaar gestelde boek legt Jeroen Blankendaal in vijf praktische stappen uit hoe BI-stakeholders kunnen profiteren van de kracht van kennisdeling om meer rendement te halen uit een investering in BI. “De vraag naar informatie blijft toenemen. Forrester en Gartner bevestigen dat de investeringen in BI de komende jaren dan ook zullen blijven toenemen”, stelt Jeroen Blankendaal in zijn e-book. “Door mijn ervaring van de afgelopen tien jaar weet ik dat BI het verschil kan maken tussen winnen en verliezen. Toch zijn veel BI-stakeholders nog huiverig om hun kennis en ervaring met mensen buiten de organisatie te delen, terwijl de respondenten in ons onderzoek aangaven juist ervan overtuigd te zijn dat BI-projecten succesvoller zullen zijn wanneer geprofiteerd kan worden van de kennis en ervaringen van anderen buiten de organisatie. Het betreft hier antwoord op vragen over bijvoorbeeld het bereiken van alignment binnen de organisatie (50 procent) en bedrijfsdefinities (47 procent). Met dit boek vraag ik aandacht voor kennisdeling en bied ik praktische handvatten.” Het e-book verschijnt op dezelfde dag dat Kadenza het platform Kadenza+ lanceert. Op www.kadenzaplus.nl kunnen BI-stakeholders hun kennis delen door middel van weblogs, digitale dialogen, artikelen en events. Hiermee neemt Kadenza de verantwoordelijkheid om als marktleider een noodzakelijke en belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van BI; mede door ook zelf haar kennisnetwerk beschikbaar te stellen voor anderen. Het e-book ‘Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken’ sluit aan op dit platform en is vanaf vandaag te downloaden via e-book Kadenza. Bron: Kadenza.

Company:

Kadenza

Partners