01-11-2010

Onderzoek naar betrouwbaarheid databases

Deel dit bericht

Corporate databases voldoen niet aan het ideaalplaatje.

Informatica Corporation, onafhankelijk aanbieder van data-integratiesoftware, maakt nieuwe onderzoeksresultaten bekend. De cijfers laten zien dat het gebruik van databases in de loop der jaren sterk is verbeterd. 99% van de grote Europese bedrijven heeft op dit moment duidelijk gedefinieerde bedrijfsdoelstellingen opgesteld voor hun databases en het beheer van hun data. Het is echter opvallend dat er nog steeds een aanzienlijk verschil is tussen beleid en praktijk. Respectievelijk 88 en 86% van de sales, marketing en IT professionals die aan het onderzoek heeft meegedaan, is het erover eens dat corporate databases niet aan het ideaalplaatje voldoen.Overige resultaten tonen aan dat IT professionals en sales en marketing dezelfde opinie hebben over de doelstellingen en prioriteiten van een database, namelijk het leveren van 100% accurate informatie. Zowel de databases als de informatie die aan gebruikers wordt geboden moet up-to-date zijn. Ook hier is echter een verschil met wat het beleid voorschrijft en wat de database zou moeten leveren; 80% van de sales en marketing professionals is er niet zeker van dat de informatie die zij uit de database krijgt volledig up-to-date en nauwkeurig is. Een alarmerende 83% van de IT professionals is hier ook bang voor.Er is een duidelijke correlatie tussen de mate van senioriteit van de respondent en hoe positief deze is over de mate waarin zijn onderneming erin slaagt de gestelde doelstellingen rond databases en het beheer van data te behalen. In het algemeen geldt dat hoe meer senior een medewerker is, hoe minder deze op de hoogte is van het wel of niet voldoen aan gestelde doelen. 20% van de sales en marketing professionals op director level en 16% op senior level is van mening dat hun onderneming de doelstellingen rond database management behaalt. Van het midden management is slechts 4% hiervan overtuigd. Zo is ook 45% van de IT professionals op director level en 15% op senior manager level deze mening toegedaan, in vergelijking tot de 6% aan midden managers.Bron: www.informatica.com

Company:

Informatica

Partners