15-12-2010

‘Informatievoorziening meer operationeel dan strategisch ingezet’

Deel dit bericht

CIO Onderzoek: Ontbrekende KPI's, data-integatie en analyse-expertise vormen bottleneck.

Bij nog maar weinig organisaties is er een strategische rol weggelegd voor analytics. Dat is een van de conclusies van het onderzoek dat SAS, specialist op het gebied van business analytics, in samenwerking met CIO Magazine heeft uitgevoerd onder honderd IT-eindverantwoordelijken. Het onderzoek geeft inzicht in de manier waarop informatie wordt toegepast en belicht de rol en positie van de CIO in dit speelveld.Het effectief toepassen van de juiste informatie is essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen. Met de overload aan vooral ongestructureerde informatie wordt het goed omgaan hiermee steeds meer een strategische factor voor het behalen van concurrentievoordeel. De CIO en de IT-afdeling spelen een belangrijke rol bij die informatievoorziening. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de IT-verantwoordelijken zich deze opdracht heeft toegeëigend dan wel toegewezen heeft gekregen. Hiermee wil men de wildgroei aan spreadsheets tegengaan waarmee gebruikers individueel de voor hen relevante informatie zichtbaar proberen te maken. Toch is het nog steeds een minderheid van de ondervraagden die beschikt over een bedrijfsbreed platform, waarin interne én externe data worden geïntegreerd en omgezet in relevante inzichten.Informatie vooral reactief gebruiktOpvallend is dat de meeste Nederlandse bedrijven hun informatie vooral inzetten om terug te blikken en maar weinig om vooruit te kijken. Informatie wordt bij die bedrijven voornamelijk ingezet voor het ondersteunen en/of verbeteren van operationele processen. Maar liefst 62 procent geeft aan hoofdzakelijk reactief te handelen op basis van informatie die uit het proces naar voren komt. Slechts 20 procent heeft een informatiestrategie waarin wordt gekeken naar welke informatie nodig is voor welke beslissingen. Ongeveer één op de vijf ondervraagden gebruikt informatie om nieuwe markten of ontwikkelingen te exploreren. De informatievoorziening staat daarmee nog betrekkelijk ver af van de bedrijfsstrategie.Grootste zorg: datakwaliteit en integratieVeel respondenten maken zich zorgen over de kwaliteit en integratie (zowel intern als extern) van de data. Naast onvoldoende datakwaliteit en irrelevantie van de gegevens worden gebrekkig geformuleerde KPI’s of zelfs het ontbreken daarvan als aandachtspunt genoemd. In veel organisaties blijkt er ook sprake van onvoldoende analytische competenties. Onvoldoende uit analytics gehaaldDe informatie is binnen veel organisaties vooral gericht op financiële en operationele performance. Nederlandse bedrijven halen daarmee niet het optimale uit de mogelijkheden van analytics. Ze werken nauwelijks aan initiatieven waarmee ze echt het verschil kunnen maken zoals klantmanagement, klantbehoud, het werven van nieuwe klanten, R&D en time to market. Voor de CIO is hierin een kans weggelegd om met relevante informatievoorziening het verschil te maken en waarde te creëren binnen de organisatie."IT-verantwoordelijken hebben de mogelijkheden om het verschil te maken voor de organisatie", zegt Karel Kinders, Managing Director van SAS Nederland. "Door echte antwoorden te leveren in plaats van een stroom aan data kan informatievoorziening als basis dienen voor het maken van strategische beslissingen." Het onderzoekDe genoemde resultaten komen uit een onderzoek, dat CIO Magazine en SAS in het najaar van 2010 hebben gehouden, met 92 IT-eindverantwoordelijken uit verschillende sectoren. Het onderzoek is gepubliceerd in het boek Future Bright – Business Analytics IT in Charge. Dit boek is hier op te vragen.Bron: SAS.

Company:

SAS

Partners