09-02-2011

Zorgaanbieder QuaRijn kiest business analytics van SAS

Deel dit bericht

VCD Business Intelligence maakt met SAS managementinformatie sneller, completer en nauwkeuriger.

Stichting QuaRijn, zorgaanbieder op het gebied van wonen, welzijn en zorg, heeft gekozen voor de business analytics-oplossing van SAS. QuaRijn krijgt met SAS Smart sneller inzicht in onder meer de geleverde zorg, kosten, ingezette mensen en middelen, kwaliteit van zorg en ziekteverzuim. Met deze managementinformatie kan QuaRijn bijsturen waar nodig en zijn kwaliteit als zorgaanbieder verbeteren.
 
De stichting werkt met verschillende IT-systemen. Het is daardoor niet eenvoudig om snel over rapportages te beschikken. Anne Margreet Kremer, Directeur Bouw & Financiën bij QuaRijn: "Het is een tijdrovend proces om iedere maand in Excel handmatig overzichten te maken aan de hand van gegevens uit de Unit4-systemen voor salaris- en cliëntadministratie en het financiële systeem van Exact. Vanwege de behoefte aan meer continuïteit, de mogelijkheid de informatie uit de diverse IT-systemen aan elkaar te koppelen en op meerdere niveau’s sturingsinformatie te genereren, is QuaRijn gaan kijken naar een BI-oplossing."
 
Eind 2010 koos QuaRijn uit een shortlist van drie leveranciers voor het aanbod van SAS-partner VCD Business Intelligence. Daarbij werd zowel gekeken naar wat de oplossing nu kan bijdragen aan de prestaties van Quarijn, eventuele doorgroeimogelijkheden en kosten. Door de flexibiliteit van de SAS-oplossing kan QuaRijn eventuele wijzigingen probleemloos zelf in de rapportages en het systeem aanpassen. Belangrijke factor bij de keuze voor SAS Smart BI, de op het MKB-toegesneden oplossing van SAS, is de mogelijkheid om meerdere databases en systemen te koppelen, zonder dat er een apart datawarehouse nodig is.
 
Quarijn kan met behulp gegevens en juiste van SAS Smart BI sneller rapportages maken en aan de hand van toegankelijke informatie beter sturen. Correcte en volledige cijfers zijn hierbij cruciaal. Op deze manier zijn er nauwelijks wijzigingen achteraf nodig in de rapportages. Dit scheelt veel tijd en verbetert de kwaliteit van de zorgaanbieder.
 
Kremer: "Na enkele maanden zullen we de inzet van SAS Smart evalueren met de gebruikers. Het project is succesvol als blijkt dat we aan de hand van de managementinformatie betere sturing kunnen geven aan de inzet van mensen en middelen, we sneller de benodigde informatie hebben en we de inzet van onze zorg en medewerkers direct kunnen koppelen aan de daadwerkelijke productie. Zo kunnen we de inzet van medewerkers beter in overeenstemming brengen met de zorgvraag en wensen van onze cliënten."
De keuze voor één overkoepelende business analytics-oplossing werd onder meer ingegeven door veranderingen in wet- en regelgeving in de zorgsector. Kremer: "We moeten meer eigen risico dragen dan voorheen. Zo krijgt QuaRijn alleen betaald voor datgene wat is geproduceerd. Dit stelt hoge eisen aan de verantwoording van de verrichte werkzaamheden. Het is dan ook extra belangrijk om te volgen hoe de productie en inzet van mensen en middelen zich ontwikkelen. Als je over de juiste informatie beschikt dan is het makkelijker om dit overzicht te verkrijgen. We kunnen dan eenvoudiger de liquiditeit bewaken en de kwaliteit van onze sturingsinstrumenten naar een hoger niveau tillen." 

Bron: SAS.

Company:

SAS, VCD

Partners