11-05-2011

Onderzoek Oracle: 82 procent bedrijven tast in het duister bij het nemen van strategische beslissingen

Deel dit bericht

Rapport 'Performance Management: An Incomplete Picture': Benelux scoort beter dan wereldwijd gemiddelde.

Onderzoek van Oracle en Dynamic Markets wijst uit dat senior business en IT-managers van grote organisaties in Europa, de VS, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika, te weinig zicht hebben op de financiële prestaties en succesfactoren.Het onderzoek met als titel 'Performance Management: An Incomplete Picture' gaat ook in op de problemen bij de processen voor het verzamelen van belangrijke data. Deze problemen zorgen voor een achterstand van gemiddeld vier maanden.Benelux organisaties scoren op de meeste vlakken beter dan het gemiddelde, maar zijn zeker voor verbetering vatbaar als het gaat om inzicht in financiële prestaties.
Het onderzoek is uitgevoerd onder 1499 managers in grote organisaties in dertien landen. In de Benelux zijn 125 managers ondervraagd.
 
Belangrijkste bevindingen: (Benelux-cijfers tussen haakjes)
- Managers in de Benelux besteden na Duitsland het minste tijd aan analyses maken met behulp van spreadsheets. Respectievelijk 27 en 25 procent.
- In de Benelux duurt het gemiddeld 157 dagen voordat (delen van) de strategie van een organisatie is gewijzigd en deze ook wordt nageleefd. In Turkije duurt een dergelijk traject gemiddeld tien dagen korter, terwijl organisaties in de Nordics er gemiddeld 276 dagen over doen.
- Omzetblindheid: 82 procent van de bedrijven geeft toe geen compleet beeld te hebben van de prestaties per business unit. 46 (39) procent gelooft dat dit in potentie resulteert in onjuiste zakelijke besluiten. 40 (37) procent geeft aan dat dit negatieve invloed heeft op de financiële prestaties en 38 (19) procent denkt dat dit resulteert in een gebrekkige planning, die zakelijk succes in de weg staat.
- Spreadsheet-spaghetti: Managers besteden meer dan een derde (36 procent) van hun tijd aan het doorspitten van spreadsheets. Zelfs 82 (72) procent van de managers die belast zijn met scenarioplanning, gebruikt spreadsheets om data te onderzoeken en te analyseren.
- Vintage-data: Data uit spreadsheets raken snel achterhaald. Vaak is die data gemiddeld vier maanden oud. Erger nog, 28 (28) procent van de managers weet niet eens hoe oud de data is waarmee ze werken.
·                     Achterhaalde planning: Met een gemiddelde 'dataleeftijd' van zes maanden is het bij scenarioplanning nog erger. 30 (11) procent heeft geen idee dat de data zo achterhaald is. Het is daarom niet vreemd dat 95 procent van de respondenten aangeeft daardoor problemen te ondervinden.
- Slechte flexibiliteit heeft consequenties: Het duurt soms anderhalf jaar om slecht presterende bedrijfsprocessen of initiatieven te identificeren en aan te passen. 83 (67) Procent geeft aan hieronder te lijden. 33 (23) procent van de plannen gaat hierdoor de mist in, 55 (51) procent loopt tegen hogere kosten aan en 43 (39) procent van de plannen heeft een negatief effect op de moraal van werknemers.
- Silomentaliteit: 87 procent van de business managers bekritiseert de communicatie en het delen van data tussen de verschillende afdelingen. 71 procent noemt de links tussen strategische doelen, operationele plannen en budgetten 'gefragmenteerd'.
 
Klik hier voor het volledige onderzoek.
 
Bron: Oracle

Company:

Oracle

Partners