26-01-2012

Zakelijke beslissers zijn niet zeker over de informatie waarop zij beslissingen baseren

Deel dit bericht

Onderzoek toont aan dat bedrijfssoftware nog weinig wordt aangeboord als informatiebron.

QlikTech, specialist in Business Discovery – user-driven Business Intelligence, heeft een onderzoek uitgevoerd naar factoren die bepalend zijn bij het nemen van zakelijke beslissingen. Hieruit blijkt dat zakelijke beslissers zelden overtuigd zijn dat zij over voldoende informatie beschikken om hun beslissing op te baseren. Aan het onderzoek namen ruim 300 beslissers binnen Nederlandse en Belgische organisaties deel. Rekening houdend met de (financiële) impact van verschillende beslissingen, is hierbij onderscheid gemaakt tussen operationele, tactische en strategische beslissingen.

Bij operationele beslissingen is men in slechts 20% van de gevallen overtuigd dat er daadwerkelijk voldoende informatie is om de beslissing op te baseren. Naarmate het beslissingsniveau stijgt daalt de zekerheid over de betrouwbaarheid van de informatie. Slechts 13% van de tactische beslissers en 12,5% van de strategische beslissers beschikt altijd over voldoende informatie om beslissingen mee te onderbouwen. 

Opvallend is dat bedrijfssoftware nog weinig wordt aangeboord als informatiebron voor het nemen van beslissingen. Deze bron wordt het vaakst gebruikt door tactische beslissers, maar dit is nog slechts 38%. Voor operationele beslissers is internet de belangrijkste informatiebron (58%), voor tactische beslissers is dit een gelijkspel tussen vakmedia en informatie over wat andere afdelingen/collega’s hebben gedaan, beiden 42%. Strategische beslissers kijken hoofdzakelijk naar wat concurrenten doen (47%). 

 

“Een mogelijke oorzaak voor de onzekerheid onder zakelijke beslissers is het gebrek aan feitelijke bedrijfsinformatie waaruit wordt geput”, aldus Bas van der Horst, Country Manager Benelux bij QlikTech. “Uit het onderzoek blijkt dat gegevens uit bedrijfssoftware nog een ondergeschikte rol hebben als informatiebron. Dit is jammer, want juist hier is een schat aan feitelijke informatie aanwezig. Er is nog veel te winnen door al deze data inzichtelijk te maken. Wij pleiten ervoor alle lagen in de organisatie analysemogelijkheden, oftewel Business Discovery te bieden. Een Business Discovery oplossing stelt gebruikers in staat informatie uit verschillende bronsystemen te analyseren en verbanden te leggen, waardoor zij beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen.”
Bron: www.qlikview.com 

Company:

QlikTech

Partners