10-12-2014

BPSolutions: Enterprise-technologie in hapklare vorm voor MKB

Deel dit bericht

De strategie van BPSolutions heeft drie pijlers: cloud & managed services, data & security en IT-project management & consulting. Vooral cloud & managed services worden steeds belangrijker. “De uitdagingen van onze klanten spelen op diverse gebieden”, zegt Mark de Groot, Algemeen Directeur van BPSolutions. “Belangrijke thema´s zijn cloud, analytics, mobile en security. Tegelijkertijd verandert de rol van IT. Het wordt steeds functioneler, en is daarmee minder technisch gedreven.”

Dit betekent dat de gesprekspartners van BPSolutions in een organisatie veranderen. “De business speelt onmiskenbaar een grotere rol in het beslissingstraject. Budgetten worden nog maar voor ongeveer de helft beheerd door de traditionele IT-organisaties, en voor de andere helft door business managers. Bij een thema als Big Data praten we bijna alleen nog maar met marketing executives, met de CFO of met de supply chain managers.”

Nieuwe businessmodellen

Deze verschuiving geldt volgens Mark de Groot voor vrijwel alle branches. “Intern merken we het als IT-bedrijf zelf ook. Iedere onderneming wordt geconfronteerd met het feit dat traditionele business modellen achterhaald zijn en ondervindt, de uitdaging om businessmodellen voor de toekomst te ontwikkelen. Maar je kunt bijvoorbeeld niet zomaar van de ene op de andere dag overstappen naar een volledig online gedigitaliseerd model. Tegelijkertijd voelen bedrijven de concurrentie van nieuwe toetreders, die zogezegd born in the cloud zijn. Neem de financiële sector, waar bijvoorbeeld KNAB even een nieuwe bank opzet. Die heeft geen legacy en zet gewoon het ideaalbeeld van een moderne bank neer.”

BPSolutions heeft volgens De Groot dus op twee manieren te maken met de digitale transformatie: “Enerzijds willen we goed inspelen op de veranderende klantvraag, anderzijds investeren we veel in onze eigen mensen om naar dat nieuwe businessmodel te groeien. Zij hebben andere skills nodig dan voorheen, bovendien willen we dat die nieuwe skills uniek zijn zodat onze klanten de toegevoegde waarde ervan herkennen. Dat is tevens de manier om ons te onderscheiden.”

Toegevoegde waarde

Cloud & managed services zijn voor die toegevoegde waarde belangrijke thema’s. “We doen bij onze klanten bijvoorbeeld veel op het gebied van data management, analyse en beveiliging. Omdat dit de nodige veranderingen voor die organisaties betekent, zien we een toenemende vraag naar goede projectmanagers en advisering.”

“We verzorgen bijvoorbeeld integratieprojecten bij ziekenhuizen waarbij we tijdens het fusieproces tussen tweeziekenhuizen de volledige IT verbinden. Dat zijn grote projecten waarvoor die organisaties de capaciteit niet permanent in huis willen hebben, maar wel op het juiste moment geschikte mensen willen kunnen inzetten. Wij hebben die brede skillset dankzij onze mensen aan boord.”

Eigen kracht

Het is voor het bieden van die toegevoegde waarde dus zaak om goed te kijken waar de eigen kracht ligt in een organisatie. “Je moet wel bij je leest blijven. Je kunt niet te ver van je comfortzone afwijken, want dan ben je niet meer geloofwaardig. Al die facetten bij elkaar bepalen de richting die je inslaat en welke producten en diensten je vervolgens gaat aanbieden. En uiteraard is het belangrijk om goed te luisteren naar wat de klanten vragen. Steeds vaker ontwikkelen we samen met onze klanten specifieke oplossingen.”

“Voor veel bedrijven is IT niet hun core business. Ze willen niet zelf op zoek gaan naar de schaarse IT-mensen. Dat laten ze over aan partijen voor wie IT wèl de core business is. Dit is voor ons een belangrijk groeidomein. In 2012 hebben wij daarom onze cloud &managed services afdeling neergezet om hier invulling aan te geven. Inmiddels leveren we onze klanten 24x7 monitor- en beheerdiensten en cloud services, onder meer met IBM SoftLayer.”

Samenwerken

IBM is voor BPSolutions een belangrijke partner. “Daarin maken we een bewuste keuze. We werken tevens steeds hechter samen met ISV’s en consultancy & system integrators om gezamenlijk de eindklantten bedienen.”

Het aanbod van BPSolutions is volgens een modulair model opgebouwd, zodat eenvoudig kan worden opgeschaald als dat nodig is. Zeker bij cloud & managed services is dat een veelgevraagd model. “Het portfolio loopt van alleen monitoring tot volledige outsourcing, zowel van diensten als de hele infrastructuur. Die modulariteit geeft de klant de mogelijkheid om makkelijk in te stappen en vervolgens te wennen aan de samenwerking.”

Continuïteit

Het grote voordeel van dit systeem is dat de continuïteit beter gewaarborgd is. “Bij veel bedrijven is slechts één persoon voor het systeem verantwoordelijk. Wanneer die afwezig is of vertrekt heeft het bedrijf niets meer, wat zelfs de business kan bedreigen. Door voorzichtig in te stappen, los je heel eenvoudig dit soort business issues op en kunnen de organisaties aan elkaar wennen. Je krijgt flexibiliteit, continuïteit en het risico wordt enorm verlaagd.”

Mark de Groot vat samen: “We leveren enterprise class-technologie, die we dankzij de managed services toegankelijk maken voor het MKB tegen marktconforme tarieven. Zo combineer je het beste van twee werelden. Wij zijn weliswaar relatief klein, maar werken samen met grote leveranciers. We bieden dit met top class IBM-technologie. Onze klanten hoeven zich niet druk te maken over zware implementaties, ze hoeven bij wijze van spreken alleen maar de stekker in de muur te steken.”

Partners