18-08-2014

De gevolgen van Big Data voor het datacenter

Deel dit bericht

Big Data en the Internet of Things (IoT) zijn veelbelovende concepten die het bedrijfsleven tal van voordelen op kunnen leveren. Maar zoals altijd is er ook de keerzijde van de medaille: beide trends leiden tot een zeer hoog energieverbruik in datacenters. Als we dus het grote potentieel van onder andere Big Data willen inzetten, dan moeten we voorkomen dat we teveel energie verspillen. Het huidige energieverbruik van de datacenters liegt er niet om. Volgens onderzoeksbureau Gartner neemt de wereldwijde ICT-branche al 2 procent van de CO2-uitstoot voor zijn rekening. Bij de datacenters schatten ze de kosten van energie op 12 procent van alle datacenterkosten. Deze kostenpost stijgt momenteel het snelst. Uiteraard is dit geen verrassing, want overheden en datacenters proberen al jaren duurzamer te worden.

Om een beeld van de efficiency te krijgen, is jarenlang geleden al de PUE geïntroduceerd. Je kunt twisten over de nauwkeurigheid hiervan, maar de gemiddelde waarde van een Nederlands datacenter is 1,8. In de meest ideale situatie is de PUE 1,0. Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat er genoeg ruimte is voor datacenters om de energie-efficiency te verbeteren. Met de grote opkomst van Big Data, zullen datacenters hier ook steeds meer behoefte aan krijgen.

De roep om het aanpassen van een datacenter op energieverbruik wordt aangescherpt door maatregelen van de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest. Aangezien Amsterdam tot de belangrijkste internetknooppunten van de wereld behoort, roept hij de branche op om zuiniger met energie om te gaan. Hij wil dat energieverslindende datacenters net zoveel besparen als 37.500 huishoudens per jaar aan energie verbruiken. Hiervoor is een bedrag van 16,3 miljoen euro nodig. Bedrijven kunnen op vrijwillige basis investeren om zuiniger te worden, maar kunnen ook worden gedwongen. Ook via het initiatief Green IT in Amsterdam worden organisaties geattendeerd op de energieverspilling van hun datacenters. De organisatie geeft voorlichting, organiseert activiteiten en brengt hierdoor allerlei partijen bij elkaar met als doel energiebesparing. 

Amsterdam is waarschijnlijk niet de enige stad die dwang probeert uit te oefenen om het energieverbruik van datacenters te beperken. De verwachting is dat meerdere gemeenten dit voorbeeld gaan volgen. Datacenters – en dan vooral de oudere – kunnen immers veel efficiëntie realiseren door beter te koelen. Hier liggen dus tal van mogelijkheden voor het partnerkanaal. Denk aan het verkopen van diverse oplossingen voor de fysieke infrastructuur van een datacenter. Het plannen en ontwerpen van grote en zeer efficiënte datacenters kunnen de PUE richting 1.0 brengen. Daarnaast kunnen assessments bedrijven helpen om de fysieke infrastructuur van een serverruimte of datacenter door te lichten. Aan de hand van de resultaten komen allerlei verbeterpunten aan het licht en kunnen partners de klant helpen bij de noodzakelijke aanpassingen.

Er bestaan veel specifieke tactieken en upgrades die kunnen helpen, zoals het verhogen van de algemene temperatuur van een datacenter, configuraties voor warme- en koudeluchtstromen waarbij geen lucht kan ontsnappen, apparatuur met slaapstanden en het gebruik van data center infrastructure management (DCIM) software. Denk ook samen met toeleveranciers na over methoden voor continue verbeteringen om datacenters duurzamer te maken. Bekijk ook het gebruik van datawetenschap en predictive analyse. Bij Schneider Electric zien we data science-diensten als een goede manier om datacenters flexibel genoeg te maken voor de vraag naar de enorme vraag naar rekenkracht die Big Data met zich meebrengt. Organisaties kunnen namelijk de IT-belasting van het datacenter voorspellen en het datacenter op dynamische wijze aanpassen om klanten goed te kunnen helpen – zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties of de beschikbaarheid van het datacenter.

We weten inmiddels dat we nieuwe benaderingen en diensten nodig hebben om datacenters flexibeler, meer schaalbaar en energiezuiniger te maken vanwege de komst van Big Data of het Internet of Things. De technieken uit het verleden zijn hiervoor geen optie meer. We weten nog niet wat de omvang van de explosie van Big Data gaat worden, maar IDC verwacht dat deze markt tot 2017 een gemiddelde jaarlijkse groei van 27 procent zal kennen. Dat is zes keer sneller dan de groei van de algemene ICT-markt. Organisaties hebben dus behoefte aan goed advies en de juiste oplossingen. Pak dus je kans!

Paul Bron, Vice President IT Business bij Schneider Electric 

Partners