31-07-2013

Kloof tussen investeringen in BI en de daadwerkelijke toepassing ervan

Deel dit bericht


Information Builders, speler op het gebied van software voor business intelligence (BI) & analytics, informatie-integriteit en integratie, maakt nieuwe resultaten bekend uit het wereldwijde onderzoek naar informatiekapitaal.

Dit onderzoek geeft belangrijke inzichten in hoe organisaties in diverse landen en culturen hun informatiekapitaal benutten. Het is uitgevoerd in partnership met IDG Research Services. 

Information Builders ondervroeg wereldwijd in totaal 401 afzonderlijke respondenten, een mix van IT professionals, business decision makers, kenniswerkers en uitvoerende medewerkers. De uitkomsten van alle regio’s wijzen uit dat organisaties de voordelen onderkennen van het verstrekken van informatie aan een bredere kring van belanghebbenden. Niettemin schieten ze tekort bij de daadwerkelijke uitvoering.

Het delen van informatie blijft grotendeels beperkt tot het top- en middenmanagement en kenniswerkers, terwijl er weinig rekening wordt gehouden met de behoeften van uitvoerende medewerkers en niet-IT-ers die op hun beurt ook bedrijfs- en klantinformatie nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Ook aan de behoefte aan informatie bij klanten, partners en leveranciers wordt voorbij gegaan. Verder zijn IT-managers in de hele wereld op dit moment onvoldoende gericht op innovatie, het aanboren van nieuwe omzet en het verhogen van de klantentrouw, drie gebieden die groot business potentieel in zich dragen en die kunnen worden verbeterd met een meer-omvattende strategie voor informatiedeling. 

“Informatiekapitaal is cruciaal bezit voor bedrijven in alle sectoren, en toch slagen zij er niet in om die informatie effectief te verspreiden onder de belangrijkste stakeholders. Dit beperkt de waarde ervan en verkleint gerelateerde business opportunity’s,” zegt Gerald Cohen (foto), president en CEO van Information Builders. “De uitkomsten van dit wereldwijde onderzoek laten een enorme kloof zien tussen het beseffen van de waarde van informatiekapitaal en het daadwerkelijk nemen van actie om het volle potentieel van deze bezittingen te benutten. Er ligt hier een geweldige business opportunity voor bedrijven die bereid zijn om hun informatiestrategie opnieuw uit te denken en om werk te maken van het verbeteren van de deling en openstelling van informatie voor een bredere groep van medewerkers, klanten en partners.”

Het onderzoek onthult ook een paar interessante verschillen tussen hoe organisaties hun informatiedistributie aanpakken, waar nu hun focus ligt en waar verbetering en investering nodig zijn om de Return on Information Capital te maximaliseren. Geen enkel bedrijf maakt ten volle gebruik van zijn informatiekapitaal. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten van elk van de landen die in het onderzoek zijn opgenomen. 

Nederland

 • Ten opzichte van andere landen lopen Nederlandse organisaties voorop bij het stimuleren van de input van medewerkers en het aansluiten van externe partners, waarbij twee-derde van de ondervraagden zegt dit regelmatig te doen. 
 • Datamining en self-service BI worden genoemd als de momenteel meest frequent gebruikte oplossingen. Naar verwachting zullen toekomstige BI-investeringen worden afgestemd op de behoeften van alle belanghebbenden.

Frankrijk

 • Franse organisaties richten zich op de belangrijkste stakeholders, hetgeen wijder verbreide informatiedeling buiten de groepen kenniswerkers en managers belemmert.  
 • Het delen van informatie met klanten wordt gezien als belangrijker dan deling met operationele medewerkers die niet als belangrijke beslissers worden beschouwd; 43 procent van de respondenten geeft aan dat klanten prioriteit hebben tegen 34 procent die vindt dat operationele employees voorrang hebben.
 • Een op tools georiënteerde aanpak zal naar verwachting aan belang winnen. Dit betekent dat meer medewerkers worden uitgerust met geavanceerde tools die specifieke training en expertise vergen.
 • Big data zal de komende maanden een belangrijk investeringsdomein zijn.

Duitsland   

 • Duitse respondenten onderkennen de impact van informatiedeling op de bedrijfscultuur en de efficiency; 68 procent van de respondenten signaleert verhoogde productiviteit als een belangrijk doel. Dit overtreft de uitkomsten in alle landen die aan het onderzoek deelnamen.
 • Om voort te bouwen op deze bewezen productiviteitswinst gaan de Duitsers de komende maanden door met het verder opvoeren van BI, met datavisualisatie als belangrijkste investeringsgebied. 
 • Duitse bedrijven zien interne medewerkers als beslissers en voeren verregaande BI op voor deze groep, externe stakeholders worden echter niet als even belangrijk gezien. Bedrijven nemen de behoefte aan bedrijfsinformatie van de laatsten niet in overweging. Daarmee beperken ze de effectiviteit van hun informatiekapitaal.

Spanje

 • 72 procent van de Spaanse respondenten noemt verhoging van de medewerker productiviteit en performance als de belangrijkste drijfveer voor uitgebreidere informatiedeling. Niettemin geeft minder dan de helft aan dat het verstrekken van informatie aan uitvoerende medewerkers noodzakelijk is.
 • Bijna de helft van de respondenten is van mening dat interne politiek of bedrijfscultuur een belemmering vormen voor uitgebreide informatiedistributie. 32 procent zegt dat het delen van informatie buiten het managementniveau niet werd aangemoedigd of ondersteund. 
 • Spaanse organisaties slagen er momenteel niet in om de behoeften van alle groepen belanghebbenden een plaats te geven in hun strategie voor informatietoegang

Verenigd Koninkrijk

 • 68 procent van de organisaties in het VK onderkennen de behoeften aan het delen van informatie buiten de toplaag van medewerkers. Deze respondenten zijn het erover eens dat het belangrijk is om operationele medewerkers uit te rusten met data; Engelse organisaties lopen voorop in het uitbreiden van data naar klanten en externe partners.
 • Twee-derde van de Britse respondenten heeft regelmatig contact met klanten voor feedback; ook operationele medewerkers en externe partners zijn hierin opgenomen.
 • Bedrijven in het VK slagen erin om er een 360-graden aanpak van hun informatiekapitaal op na te houden, hetgeen hen in staat stelt om de behoeften van alle belanghebbenden effectief in overweging te nemen.
 • De volgende stap voor bedrijven in het VK is om zich te concentreren op tools voor informatiedistributie en BI om wijdverbreid gebruik te stimuleren.

VS   

 • Amerikaanse IT-managers zijn meer dan hun Europese tegenhangers geneigd om informatie te gebruiken voor innovatie, omzetverhoging en klantentrouw. 
 • Er bestaat bij 39 procent een kloof tussen het gestelde belang van het bieden van toegang tot data aan het middenmanagement en de realiteit van data-distributie; hoewel Amerikaanse bedrijven het belang inzien van het delen van informatie slagen ze er toch niet in dit effectief te doen, zelfs niet met de toplaag van medewerkers. 
 • Van alle landen die in het onderzoek zijn opgenomen zijn de Amerikaanse respondenten het minste geneigd om het idee te ondersteunen dat alle medewerkers toegang moeten hebben tot informatie om effectiever te zijn. 
 • Amerikaanse organisaties moeten hun huidige informatiemanagement-strategieën aanpassen als zij het rendement op hun informatiekapitaal hopen te maximaliseren. 

Ga naar de website voor meer informatie over de IDG Survey.


Partners