12-04-2013

Trends in Veiligheid 2013: ‘Noodzaak om bewustzijn over digitale veiligheid te verhogen’

Deel dit bericht


Het bewustzijn over digitale veiligheid in Nederland is in het afgelopen jaar toegenomen, maar zal in de komende tijd nog verder moeten stijgen. Zowel op maatschappelijk niveau, maar ook bij de bedrijven, burgers en overheid. Dit blijkt uit het rapport Trends in Veiligheid 2013: Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid dat vandaag door Capgemini is gepubliceerd. Het rapport pleit voor het bundelen van alle initiatieven op het gebied van digitale veiligheid vanuit één gedeelde visie om de digitale veiligheid van de samenleving te verhogen.

Als het aan de Nederlandse bevolking ligt, is hierbij een belangrijke regierol weggelegd voor de overheid. Uit een steekproef uitgevoerd door TNS NIPO onder 500 Nederlanders zegt 93% van de respondenten dat de overheid ondanks de bezuinigingen toch dezelfde kwaliteit van veiligheid moet bieden. Het rapport stelt dat de overheid hierbij in de uitvoering de krachten moet bundelen met burgers en bedrijven in initiatieven op het gebied van opleiden, onderzoek, transparantie en communicatie.
Het rapport Trends in Veiligheid staat dit jaar in het teken van onze digitale veiligheid en de daarmee samenhangende ontwikkelingen en uitdagingen waar overheid en maatschappij voor staan. Rode draad: digitalisering van de samenleving kan alleen structureel waarde opleveren voor burgers en overheid als de digitale veiligheid geborgd is. Een van de belangrijkste conclusies hierbij is dat de digitale en fysieke samenleving één geheel vormen en ook als zodanig in beleid en uitvoering benaderd moeten worden. Dit betekent ook dat cyber security een geïntegreerd onderdeel van de reguliere beleidsvorming moet zijn bij overheid en bedrijfsleven. Capgemini lanceert medio dit jaar een eigen cyber security initiatief  om klanten te ondersteunen en initiatieven te bundelen,om op deze manier vanuit beleid en visie tot aan de technische details diensten te leveren en verbinding te leggen.

De roep om een veilige digitale samenleving hangt nauw samen met het feit dat bewustwording over digitale veiligheid onder de Nederlandse bevolking sterk is toegenomen. 66% van de Nederlandse bevolking acht zichzelf steeds beter op de hoogte van de gevaarlijke kanten van internetgebruik, waaronder cybercrime, virussen, spam en phishing. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 2011.  

Trends in Veiligheid 2013 gaat verder in op de uitdaging gevormd door de enorme hoeveelheden data die correct moeten worden behandeld om criminaliteit te voorkomen. Zo verwacht 75% van de bevolking dat de kansen om verdachten op te sporen toenemen door het intelligent en geautomatiseerd analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden data. Uit onderzoek blijkt ook dat door de consument verwacht wordt dat de overheid sociale media gebruikt voor Online Crowd Control bij evenementen. Verder vindt 59% van de Nederlanders dat de politie onvoldoende inzicht heeft in de effecten die sociale media teweeg kunnen brengen.

Het rapport Trends in Veiligheid 2013 is gisteren overhandigd aan Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie: “Het rapport laat goed zien dat we intensief verder moeten op de ingeslagen weg van digitalisering. Overheid, bedrijfsleven en burgers hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. De fysieke en digitale wereld zijn steeds meer met elkaar verweven. Digitalisering biedt veel kansen, maar brengt ook veel  nieuwe beveiligingsuitdagingen met zich mee. Digitale veiligheid begint bij bewustzijn. Om de awareness te vergroten slaan overheid, bedrijfsleven en wetenschap de handen ineen tijdens de campagne Alert Online die dit najaar plaats zal vinden.

‘De digitalisering waar we in deze tijd mee te maken hebben brengt uitdagingen mee voor de veiligheidssector, maar ook zeker zoveel kansen. Door zowel innovaties, als organisaties en personen te verbinden kunnen we de veiligheid een grote impuls geven. Met dit rapport hopen wij de lezer te inspireren tot het aangaan van verbinding en integratie om de digitale veiligheid naar een hoger plan te tillen”, zegt
Erik Hoorweg, vice-president Public Security bij Capgemini Consulting.Tags:

Security

Partners