22-09-2013

Visie: Mark Raben van SAP: Vijf manieren voor CIO’s om angst over cloud weg te nemen

Deel dit bericht


CIO's zijn het zat om allerlei zorgen over cloud computing aan te horen. Ze hebben zich jarenlang ingelezen over de risico's van de cloud en vragen zich af wat zij kunnen doen om de business te helpen vertrouwen te krijgen in de cloud. Security van de cloud is weliswaar al jaren een hot item, maar is nu belangrijker dan ooit. Bedrijven zijn namelijk in toenemende mate afhankelijk van internet en mobiele diensten, hetgeen privacyproblemen met zich meebrengt. Denk hierbij onder andere aan het recente schandaal rond de Amerikaanse geheime dienst NSA. Volgens Mark Raben, Director Innovation & Product Strategy bij SAP Nederland, helpt de hybride cloud CIO’s om de business te overtuigen van de noodzaak van de cloud. ‘Zonder de continuïteit van hun bedrijfsvoering in gevaar te brengen.’

Een recent onderzoek van Wakefield Research toont aan dat CIO's de hybride cloud-aanpak omarmen om significante voordelen voor hun organisatie te behalen. De meerderheid van de respondenten gelooft dat een hybride aanpak IT-processen vereenvoudigt. Toch geeft 75 procent van de CIO's aan nog steeds tegen institutionele barrières aan te lopen die overwonnen moeten worden om de integratie van de cloud en on-premise oplossingen breed te laten adopteren. Hoe kunnen CIO's deze barrières doorbreken en de angst voor de cloud bij de business wegnemen?

Raben realiseert zich dat de meeste mensen voorzichtig te werk willen gaan voordat zij investeren in nieuwe technologieën. ‘Door de jaren heen heb ik bedrijven geholpen te begrijpen dat technologie noodzakelijk is om een bedrijf wendbaar en flexibel te maken. Hierbij heb ik vijf manieren in kaart gebracht waarop CIO’s hun angst voor de cloud bij de business kunnen wegnemen.’

1) Overbrug de kloof tussen IT en de business

‘CEO's denken volgens onderzoek van Harvard Business Review dat CIO's niet op de hoogte zijn van de problemen waar CEO's tegen aanlopen. Ook zouden CIO's niet goed begrijpen welke route hun bedrijf het best kan volgen. Zestig procent van de IT-aankopen wordt op dit moment gedaan door de line-of-business in plaats van de IT-afdeling. CIO’s zijn van mening dat een bedrijf moet innoveren door de cloud te integreren met hun belangrijke systemen. CEO’s zijn het hier vaak niet mee eens, waardoor de organisatie vaak wordt geconfronteerd met miscommunicatie en verspilde resources.’

2) Geef werknemers de cloud op hun manier

‘Met een hybride aanpak hoeft de business hun applicaties niet allemaal direct over te zetten naar de cloud. Slechts weinig bedrijven willen (en het kunnen het zich veroorloven) hun volledige systeem in één keer overzetten naar de cloud. CIO's moeten de business dan ook uitleggen dat een hybride landschap een snelle adoptie van de cloud mogelijk maakt, maar ook de mogelijkheid biedt on-premise oplossingen die nog prima volstaan met rust te laten. Bedrijven kunnen hiermee toegevoegde waarde creëren en tegelijkertijd op de kosten besparen, terwijl zij de continuïteit van hun bedrijfsvoering zeker stellen.’

3) Geef direct uitleg over security

‘Beveiligingsrichtlijnen en -technologie voor de cloud hebben zich razendsnel ontwikkeld. Het gebruik van versleutelde databases en het verkrijgen van toegang tot informatie met behulp van tokens geeft CIO's vertrouwen in de cloud. Het is echter noodzakelijk een bewezen securityplan in te zetten om ook de business vertrouwen te geven in de cloud. CIO's moeten dan ook aan werknemers uitleggen hoe de cloud-leverancier die zij gebruiken klanten beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot data en misbruik. Ook moeten zij aandacht besteden aan de wijze waarop de leverancier omgaat met informatieverzoeken vanuit bijvoorbeeld de overheid. Hierbij moeten verschillende maatstaven worden gebruikt voor werknemers, applicaties, de organisatie als geheel, de systemen en de netwerken.’

4) Wees transparant

‘Onverwachte technische problemen kunnen zich tijdens het integratieproces altijd voordoen. Het is belangrijk de betrouwbaarheid van de cloud-leverancier vooraf goed te controleren, maar ook om de juiste verwachtingen te scheppen bij de business. Transparantie is om eerlijk te zijn een groter probleem dan beveiliging. CIO's en IT-afdelingen moeten niet alleen zeker stellen dat een cloud-implementatie voldoet aan zowel externe als interne regelgeving, maar moeten dit ook kunnen bewijzen aan toezichthouders.’

5) Benadruk de voordelen

‘CIO's moeten cloud-technologie niet alleen beschikbaar stellen. Zij dienen ook te laten zien hoe de integratie van on-premise en cloud-gebaseerde oplossingen een bedrijf kan transformeren. En hiermee een aanzienlijke toegevoegde waarde leveren in de vorm van efficiëntie en flexibiliteit. Voorgeconfigureerde integraties helpen bedrijven daarnaast een geïntegreerde hybride cloud-aanpak sneller te adopteren. Een hybride cloud-omgeving biedt flexibiliteit, keuzemogelijkheden en beheeropties voor bedrijven die veranderingen moeten beheren en moeten profiteren van opkomende trends.’

Raben is van mening dat de cloud een belangrijk strategisch doel dient bij het sneller laten innoveren van bedrijven. ‘De hybride cloud kan wanneer deze op de juiste wijze wordt geïmplementeerd, voldoen aan de behoefte aan extra flexibiliteit. Net als bij een winnend tennisduo vereist hybride cloud computing echter talent, strategie en vooral continue communicatie. Op het moment dat hybride cloud computing buiten de comfortzone van een bedrijf valt, is het aan CIO’s om de business te helpen te blijven kijken naar het grote plaatje: de flexibiliteit die de integratie levert aan bedrijven die een concurrentievoordeel willen in onze consumentgedreven wereld.’

   

Tags:

Cloud

Partners