14-09-2013

'Bestuurders moeten steeds sneller beslissen'

Deel dit bericht


“Als je analytics toegankelijker maakt, zie je het gebruik en de effectiviteit met sprongen toenemen”, zegt Karel Kinders, Managing Director van SAS Nederland. SAS is specialist op het gebied van Business Analytics en ‘s werelds grootste onafhankelijke softwareleverancier. Met innovatieve oplossingen helpt SAS al sinds 1976 klanten prestaties te verbeteren en waarde te creëren door sneller, betere beslissingen te nemen.

Snelheid
“De grootste verandering zien we in de manier waarop beslissingen worden genomen. Die gaat namelijk alleen maar sneller. Bestuurders willen bijvoorbeeld nog tijdens vergaderingen in staat zijn om op basis van de juiste actuele informatie en voorspellingen beslissingen te nemen. Data kunnen nu razendsnel worden verwerkt waardoor modellen ook steeds sneller kunnen worden doorgerekend. Zo wordt het inderdaad mogelijk om gefundeerde beslissingen te nemen op basis van de meest recente inzichten. Het liefst in real-time en ‘on the fly’. Het gaat daarbij overigens niet alleen om snelheid; de inzichten en beslissingen moeten natuurlijk ook kloppen.

SAS heeft ruim 37 jaar ervaring op het gebied van business analytics. Het uitgangspunt voor de samenwerking met onze klanten is gebaseerd op een gezamenlijke focus. We willen de doelstelling van onze klant niet alleen begrijpen maar ook tot onze gezamenlijke doelstelling maken. We zoeken samen naar de meest geschikte oplossing gebruikmakend van de laatste innovaties. Zo zetten we enorme hoeveelheden data om in relevante informatie en maken deze op een snelle, gebruiksvriendelijke manier toegankelijk voor de eindgebruiker. Omwille van die snelheid en de flexibiliteit is er behoefte aan analytics tools die intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn en waarmee business managers zelf, zonder tussenkomst van IT, aan het werk kunnen. Wij zetten daarom sterk in op visual analytics en zien nu dat dit een grote vlucht neemt. Daarbij zien we ook toegang tot relevante informatie op mobiel of tablet steeds belangrijker worden. “

Data als een asset
“Het verzamelen van data is steeds eenvoudiger doordat de technologie voor verwerking, opslag en toepassing  steeds sneller wordt. Tegelijkertijd is het juist lastiger om de goed informatie te verkrijgen. Dit komt enerzijds door het informatie-overaanbod en anderzijds door informatie-ondergebruik. De uitdaging waar informatiemanagement voor staat, is om informatie relevant te maken in de context van bedrijfsdoelstellingen, strategie en bedrijfsprocessen.
De laatste jaren is steeds meer het besef ontstaan dat informatie van strategisch belang is. Een bezit dat substantiële waarde vertegenwoordigt. Als je directieleden vraagt wat hun organisatie waard zou zijn zonder alle informatie en data, waardeert de meerderheid de nieuwe organisatie op niet meer dan een derde van de eigenlijke waarde. Het besef dat data en informatie waardevol zijn, is er dus wel degelijk. De vraag is of deze dan ook beheerd en gekoesterd worden als een echte asset? En wat betekent dat dan voor een organisatie? SAS wil samen met de IT- of informatiemanager organisaties helpen grip te krijgen op alle data en deze helpen om te zetten naar informatie en inzichten waarmee zij in staat zijn de juiste beslissingen te nemen. Zo kan de waarde van de data verhoogd worden, en daarmee de waarde van de organisatie. Er wordt zelfs voor gepleit die waarde nog verder te formaliseren en weer te geven op de balans. Volgens een recent rapport, " Data on the Balance Sheet ", heeft het erkennen van de waarde van gegevens op de balans een positieve impact die verder gaat dan de belangen van de onderneming. Doordat bedrijven nu niet in staat zijn de waarde van data goed weer te geven, is het bewustzijn van de potentie van data laag waardoor goede beleids- en besluitvorming geremd worden.”

 

Informatiedomein
“De uitdaging om uit steeds meer data (big data) relevante informatie te halen, resulteert in een soort kramp. De business wil sneller, meer en betere informatie, maar heeft moeite om aan IT uit te leggen wat het precies nodig heeft. IT wil de business graag van dienst zijn en voelt een grote druk om te leveren, maar weet niet goed wat.  Bovendien is IT steeds meer op afstand komen te staan door een toenemende volwassenheid van IT - juist in die business -  en de hoge mate van sturing op output. Soms zelfs heel letterlijk, wanneer onderdelen van IT ergens ver weg worden uitbesteed. Dit is een van de oorzaken waardoor de polarisatie tussen het bedrijfsdomein en het technologiedomein alleen maar groter wordt.  Het gat tussen die twee is in veel organisaties inmiddels zo groot dat er ruimte is gecreëerd  voor een derde domein: het informatiedomein. “

Approachable Analytics
“Het informatiedomein is in toenemende mate het domein van de CIO die een brugfunctie vervult tussen business en IT, tussen vraag en aanbod. Informatiemanagement krijgt daarbij een cruciale rol in de organisatie. Een domein dat regie neemt om informatie te zien als een asset. Dit houdt in dat er beleid wordt gevoerd dat er voor zorgt dat kritische bedrijfsgegevens één keer worden vastgelegd en veelvuldig kunnen worden gebruikt. Ook moet de kwaliteit van kritische data-elementen constant worden bewaakt. Daarnaast is het van belang gegevens die worden gedeeld goed te definiëren, zodat iedereen dezelfde betekenis aan deze gegevens geeft. Met behulp van business analytics wordt data dan omgezet in relevante informatie. Het is de rol van de innovatieve CIO om al deze data snel en gemakkelijk toegankelijk te maken voor de business.  Die toegankelijkheid is essentieel voor het beschikbaar en hanteerbaar maken van de inzichten. Wij spreken in die context over self-service BI en ‘approachable analytics’, met software die informatie visueel weergeeft, intuïtief is en minder betrokkenheid vraagt van de IT-afdeling of de specialistische statisticus. Bij data exploratie kunnen gebruikers nu zelf naar hartenlust ‘spelen’ met de informatie zonder dat daar voortdurend IT inzet voor nodig is. Gebruikers zonder specifieke analytische expertise kunnen nu via self-service overal en altijd beschikken over de door hen gewenste inzichten. Ook op mobiele apparatuur.”

Informatiemanager
“Organisaties willen hun besluitvormingsproces optimaliseren en zetten hier steeds vaker advanced analytics voor in. Het nemen van de juiste beslissingen op basis van op feiten gebaseerde relevante informatie, leidt immers onmiskenbaar tot concurrentievoordeel. Het nemen van betere beslissingen op het juiste moment heeft ook invloed op de hele organisatie. Dit geldt voor zowel strategische,  tactische, als operationele beslissingen, terwijl het vaak alleen die laatste categorie is die tot voor kort in bedrijfsprocessen werd geautomatiseerd. Elke soort beslissing vraagt om zijn eigen spelregels en moet op een juiste manier worden ingebed in de organisatie. De informatiemanager is het beste gepositioneerd om de juiste data voor de juiste processen en analyses beschikbaar te maken. De Informatiemanager van de toekomst gaat steeds meer de functie vervullen van bruggenbouwer. Hij begrijpt de business en kent en begrijpt de mogelijkheden van IT. Het informatiedomein is in toenemende mate het domein van de CIO. De business, waar de waarde gecreëerd wordt, is het domein van de directie. De technologie wordt steeds meer faciliterend en kan steeds verder van de business komen te staan. Informatiemanagement krijgt een eigen cruciale rol en positie in de organisatie.”

 

 

Partners