15-11-2011

Visie: De evolutie van intelligentie

Deel dit bericht


Sturen op actuele informatie. Dat is waar het bij Business Intelligence om draait. In de afgelopen jaren heeft het vakgebied een enorme evolutie doorgemaakt.Drie trends hebben een grote rol gespeeld in deze evolutie: de consumerization van IT, mobiliteit en de opkomst van sociale netwerken.  

Inmiddels staat de gebruiker zelf steeds vaker aan de knoppen, is analyse tijds- en plaatsonafhankelijk geworden en zal straks zelfs het menselijke beslissingsproces geïntegreerd worden in BI, oftewel social BI.

Evolutie 1: Gebruikers aan de knoppen
Het consumeren, verkennen en delen van informatie is veranderd. Men is gewend aan de vele toepassingsmogelijkheden van Google en social media en verwacht op de werkvloer ook op die manier met informatie om te kunnen gaan, het zogenoemde consumerization-principe. Google doorzoekt bijvoorbeeld in een fractie van een seconde miljarden webpagina’s en presenteert vervolgens resultaten. De consumerization trend is een van de ontwikkelingen die hebben geleid tot een evolutie van business intelligence naar Business Discovery – oftewel user driven BI.

Business Discovery systemen overbruggen de kloof tussen traditionele BI en applicaties zoals Excel. Ze stellen gebruikers op elk niveau in de organisatie in staat om inzichten te vinden die er toe doen, wanneer hen dat uitkomt. Discovery betekent dat gebruikers de antwoorden zelf vinden. In essentie verandert iedereen in een Business Analist. Er zijn geen rigide paden die gevolgd moeten worden en het is niet nodig om vragen maanden van te voren te formuleren. Business Discovery systemen lijken op apps, met sterke industriële software onder de motorkap. Ze verzamelen informatie uit vele brondatabases, spreadsheets en alles wat daartussen zit en laden deze in het geheugen voor directe analyse.De grootste kracht van Business Discovery is dat het optimaal toegevoegde waarde haalt uit het kapitaal van een onderneming. Het is een bottom-up benadering die toestaat dat iedereen kan samenwerken om tot nieuwe inzichten te komen. Het maakt volledig gebruik van de vaardigheden en talenten van medewerkers. Business Discovery ontsluit de waarde van zowel data als mensen.

De term Business Discovery illustreert een belangrijke verandering in de BI-markt. In de Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms van januari 2011 schrevende analistenSallam,Richardson, Hagert en Hostmann: “Ease of use is now surpassing functionality for the first time as the dominant BI platform buying criterion. Vocal, demanding and influential business users are increasingly driving BI purchasing decisions, most often choosing easier to use data discovery tools over traditional BI platforms — with or without IT's consent.”

In het juni 2011 rapport Emerging Technology Analysis: Visualization-Based Data Discovery Tools stellen de analisten Richardson, Sallam en Sommer dat data discovery één van de snelst groeiende segmenten in de BI-markt is, voornamelijk omdat zij zelfservice-BI mogelijk maken. Gartner vat het alsvolgtsamen: “Although still a small part of the market, visualization-based data discovery tools have far-reaching implications for how business information is consumed, and will take an increasingly large stake as the front end for analysis, querying, exploration and ‘dashboarding.’”

Evolutie 2: Altijd en overal
Het succes van mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones hebben de vraag om besluitvorming toegankelijk te maken voor iedereen, op elk moment en overal enorm gedreven. Toegang tot gegevens vanaf elke locatie is belangrijk.Forrester Research voorspelt dat in 2015 al meer tablets dan laptops worden verkocht en dat smartphones beide met een grote marge voorbij zullen streven. IT-afdelingen volgen deze ontwikkeling. 75 procent ontwikkelt al apps voor mobiele apparaten of evalueert het gebruik van tablets op de werkvloer.

Wat betekent deze verschuiving naar mobiele apparaten? Forrester-analist Ted Schadlervat ditalsvolgtsamen:“displace, replace, and a new place.”Mobiele apparaten verdringenlaptops, vervangen rapportenen brengen automatisering opnieuwe plekken. Net als e-mail naar de cloud gemigreerd is en mobiel toegankelijk is, zullen zakelijke toepassingen deze ontwikkeling moeten volgen. Mobiele Business Intelligence is hier een goed voorbeeld van en is de tweede grote evolutie in het BI-landschap. Analysemogelijkheden verhuizen van de desktop naar de plek waar de beslissingen daadwerkelijk genomen worden.

Mobiele BI vervangt statische informatie door real-time informatie, waardoor het mogelijk is overal ter plekke beslissingen te nemengebaseerd op data. Mobiele BI geeft medewerkers live data en analysemogelijkheden. Hierdoor wordt het gebruik van BI in organisaties enorm verbreed. Mobiele Business Discovery biedt iedereen de mogelijkheid om vragen direct te beantwoorden, tijdens een zakenlunch, bij een klant of ter voorbereiding op een vergadering. Deze ontwikkeling verandert de manier waarop organisaties beslissingen nemen, biedt medewerkers sneller toegang tot informatie en vergroot de acceptatie van BI door het intuïtieve karakter van BI op mobiele oplossingen. Gartner verwacht daarom de komende twee jaar een snelle adoptie van mobiele BI, waarbij in 2013 33 procent van de BI-functionaliteit gebruikt wordt via mobiele apparaten. De toepassingen van mobiele business discovery zijn eindeloos en brengen analyse mogelijkheden voor alle medewerkers. De grote vraag is hoe bedrijven hun voordeel gaan doen met deze nieuwe mogelijkheden. 

Evolutie 3: Beslissen doen we samen
Mensen maken geen beslissingen gebaseerd op alleen data. Ze baseren beslissingen ook op meningen, ideeën en ervaringen van anderen. Gesprekken en samenwerking geven data context en helpen bij het maken van beslissingen.  Deze wetenschap staat aan de basis van de derde evolutie in de BI-markt, namelijk Social BI. Social BI heeft als doel de behoefteaan informatiedeling en samenspraak in te vullen. Deze evolutie staat nog in de kinderschoenen en zal de manier van samenwerken en beslissen in organisaties veranderen.

Social Business Discovery heeft als doel om medewerkers in staat te stellen samen analytische applicaties te creëren, gezamenlijk zakelijke ontdekkingen te doen en samen te werken aan op data gebaseerde beslissingen.

De vraag waar organisaties nu voor staan is: Wat is de juiste manier om medewerkers Social BI te bieden? Moeten samenwerkingsoplossingen onderdeel zijn van het BI-platform of moeten deze oplossingen applicatie-overkoepelend zijn? Tenslotte wil IT haar gebruikers geen overlappende oplossingen bieden en willen gebruikers helderheid over wanneer ze welke oplossing moeten gebruiken.

Wat de juiste oplossing is, is afhankelijk van een aantal factoren. Op welke software-omgeving besteden medewerkers de meeste tijd? En waar gaan ze heen als ze een beslissing willen nemen? De ene organisatie zal kiezen gebruikers Social BI te leveren als onderdeel van de information workplace, zodat de BI-oplossing integreert met het bestaande platform voor samenwerking. Andere organisaties zullen kiezen voor BI-oplossingen die geïntegreerde sociale en samenwerkingmogelijkheden bieden.  

The total package
De doelstelling van Business Intelligence (BI) is om de business inzicht te verschaffen en te helpen sneller beslissingen te nemen. In plaats van te voorzien in deze behoefte is IT vaak de bottleneck geworden voor succesvolle BI. Door het lange ontwikkelproces geeft traditionele BI slechts antwoord op vragen van de top van de organisatie. Er worden wel rapporten geproduceerd, maar er wordt geen inzicht verschaft. Dit rijmt niet met de algehele trend dat bedrijven steeds meer data beheren en dat steeds meer mensen inzicht in die data nodig hebben.

De drie besproken evoluties maken een schat aan data op een gemakkelijke manier toegankelijk voor iedereen in de organisatie. En dat is noodzakelijk als je weet hoeveel data er tegenwoordig gegenereerd wordt. Een voorbeeld: Walmart produceert tegenwoordig per dag al meer data dan de hele wereld tien jaar geleden op één dag produceerde. Het is dus essentieel om data op een snelle en toegankelijke manier te kunnen analyseren en hier je voordeel mee te doen bij het nemen van zakelijke beslissingen. Traditionele BI is hiervoor niet langer afdoende. Wie optimaal waarde wil halen uit zijn data en medewerkers, moet hen meer bieden.

Bas van der Horst – Country Manager Benelux van QlikTech

  

Partners