26-09-2013

Cloud democratiseert Business Intelligence

Deel dit bericht


De ontwikkelingen op het gebied van Business Intelligence (BI) hebben alles behalve stil gestaan. Wie Business Intelligence zegt, heeft het niet alleen meer over managementrapportages en performance management, maar ook over big data, mobility en diverse vormen van analytics. BI beperkt zich niet meer tot de data die netjes in de rijen en kolommen van de transactionele en back-end systemen zit, maar verzamelt zelf data. Zowel binnen als buiten de organisatie - met als specifiek doel die data te analyseren. BI is niet langer de spreekwoordelijke achteruitkijkspiegel, maar richt de blik juist naar voren, wil solide verwachtingen kunnen berekenen en wil antwoorden hebben die het gedrag van klanten en de markt verklaren. 

Juist op het gebied van Business Intelligence en analytics opent cloud computing hele nieuwe perspectieven. “Natuurlijk zijn de mogelijkheden niet voor elke organisatie dezelfde,” zegt Mark Raben, Director Innovation & Product Strategy bij SAP Nederland. 

De cloud democratiseert

“De cloud zorgt voor de democratisering van BI. Veel grotere organisaties hebben een eigen IT-afdeling die de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen, bouwen en in de lucht houden van een datawarehouse met een groot aantal vaste rapportages en analyses. De betrokken IT’ers hebben een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Het is echter een weinig flexibel systeem: zodra de business om een nieuw rapport vraagt, of andere analyses wil doen, moet door de IT-afdeling veel werk worden verzet. Dat duurt meestal lang en kost geld,” aldus Raben.

Door de vele resources die nodig zijn, is het hebben van een eigen klassieke BI-omgeving voor veel bedrijven een onhaalbare oplossing geweest. Het is in elk geval niet haalbaar voor de kleinere bedrijven die zelf meestal geen IT-afdeling hebben. Daarnaast hebben zij niet de middelen om te investeren in een BI-omgeving en het onderhoud ervan. Toch is de problematiek bij grote en kleine bedrijven precies hetzelfde: het management heeft grote behoefte aan informatie om de besluitvorming te ondersteunen. Het MKB moet het doen op onderbuikgevoel. 

“In het huidige informatietijdperk is het hebben van een slimme informatieomgeving van vitaal belang voor zowel kleine als grote organisaties. Zij moeten immers in staat zijn om de grilligheid van de markt en consumenten te volgen en de concurrentie het hoofd te bieden – of liever: voor te zijn. BI-cloudoplossingen nemen de drempel tussen grote en kleine organisaties weg. BI komt dus binnen handbereik van het MKB.” 

Grotere bedrijven worstelen met de vraag of ze nu opnieuw moeten investeren in weer nieuwe technologie, en hun mensen opnieuw moeten laten trainen. “Hoewel sommigen beweren dat de IT-sector verre van volwassen is, gaat langzaamaan de eerste generatie IT’ers met pensioen. Daarmee verdwijnt veel kennis, ook van BI-omgevingen. Die kennis moet opnieuw worden ingehuurd. Een oriëntatie op een vorm van cloud-oplossing kan een uitstekend alternatief zijn.” 

Big data
Was enkele jaren geleden ongestructureerde data een nieuwe factor in het BI-domein, nu is dat big data. “Bij gebrek aan een algemeen geaccepteerde definitie worden allerlei v’s gebruikt om big data te beschrijven: volume, velocity, variety in latere publicaties aangevuld met variation, visibility en value.. Het zijn allemaal relatieve begrippen, want wat is veel, wat is snel en wat is heel erg gevarieerd?” vraagt Raben zich af. “Het is makkelijker te stellen dat big data multiformatted data is die speciaal voor analysedoeleinden wordt verzameld. BI-analist Rick van der Lans schrijft dat het wellicht beter is om van het woord ‘big’ een acroniem te maken – en het de afkorting te laten zijn van Business Intelligence Generated Data. Een uitstekende suggestie, wat mij betreft.” 

Big data kan dus gaan om data uit transactiesystemen en back-end systemen, e-mails, documenten, illustratiebestanden en bijvoorbeeld data uit sociale media. “Het is zeker niet zo dat big data, met de nadruk op analytics is voorbehouden aan hele grote ondernemingen. Ook het MKB kan door de eigen data te analyseren – al dan niet gecombineerd met data uit verschillende externe bronnen – nieuwe inzichten onthullen en jarenlange aannames bevestigd of juist ontkracht krijgen.” Om dat te kunnen doen, is specialistische kennis nodig en speciale hardware. Daarvoor is nieuwe technologie ontwikkeld die ontworpen is voor het verwerken van grote volumes data in verschillende formats. “De business case voor een grote organisatie is nog wel te maken, maar voor het MKB is dat toch echt een brug te ver. Ook hier doet de democratiserende werking van de cloud opgeld: een ondernemer kan simpelweg de database, het systeem of de gehele omgeving huren. De slimheid van de analyse hangt af van zijn eigen kennis en slimheid, maar de infrastructuur om de analyse uit te voeren, is beschikbaar. Het zelf ontwikkelen van analytische modellen is moeilijk en dus niet voor iedereen mogelijk. Geen nood, er zijn in de cloud genoeg standaardmodellen aanwezig.” 

Mobiliteit

Omdat business managers in de grote bedrijven gewend zijn aan rapporten en analyses, stellen ze steeds meer eisen. Ze willen de rapporten en analyses overal kunnen inzien via hun smartphones en tablets. Ook dat stelt eisen aan de BI-omgeving en vooral aan de security-maatregelen. “Mobility verhoogt de productiviteit van de medewerkers – in kleinere bedrijven nog meer dan in grote,” stelt Raben. “De cloud opent de deur voor het inrichten van een eigen mobility-platform in het MKB.” Voor het inrichten en beheren van een mobility-platform is specialistische kennis nodig. Toch maakt het security-aspect dat niet elke organisatie het aandurft om mobility uit de cloud te halen. “Men heeft meer vertrouwen in de beveiliging van data en het netwerk op de eigen locatie,” weet Raben. “Maar dat is echt een gevoel, en nauwelijks met feiten te onderbouwen. Voor kleinere bedrijven is de professionele aanpak van beveiliging bij de service providers eerder een reden om juist wel de cloud in te gaan.”  

Innovatie

Pleit Raben er nu voor om alle BI en analytics voortaan uit de cloud te halen? “ De cloud biedt nieuwe alternatieven ,die voor elke organisatie anders zijn,” benadrukt Raben. “Wat de mogelijkheden precies zijn, hangt af van factoren zoals de volwassenheid van IT-omgeving, van de uitdagingen, wensen en eisen, van de doelstellingen, van de cultuur. Elke organisatie kijkt naar cloud-oplossingen om te zien of er toegevoegde waarde in zit, of er een business case gemaakt kan worden. Niet zozeer op het gebied van BI, maar vaak in de meer commodity-achtige domeinen zoals e-mail, kantoorsoftware, VoIP en CRM, en technische domeinen zoals storage en infrastructuur. Het outsourcen van dergelijke IT-kavels geeft veel meer ruimte aan de IT-afdeling voor bijvoorbeeld innovatie. Nog nooit was het zo eenvoudig om eens iets uit te proberen: een proeftuin in de cloud kan draaien zonder de andere bedrijfsprocessen te verstoren. Nieuwe dingen proberen, nieuwe platforms, nieuwe software, nieuwe processen. De cloud biedt die kans aan elke organisatie.” Hij kan zich voorstellen dat organisaties niet zomaar data of processen buiten de muren laten komen. “Niemand eist dat ook. Een hybride of private cloud is in die gevallen de oplossing bij uitstek.” 


door Hans Lamboo

 

Tags:

Cloud

Partners