25-04-2013

Zestig procent van de zorgverleners hekelt informatie-uitwisseling in de zorg

Deel dit bericht


Bijna twee derde van de zorgverleners meent dat het delen van informatie binnen de organisatie sinds 2009 is verslechterd of gelijk is gebleven. Dit ondanks nieuwe technologieën die zijn gericht op het delen van informatie. Van de zorgverleners geeft 81 procent aan dat hun organisaties investeren in nieuwe technologieën om productiever te zijn en extern werken mogelijk te maken. Dat blijkt uit het onafhankelijk onderzoek ‘A New Perspective: Ricoh Document Governance Index 2012’ dat door Coleman Parks Research in opdracht van Ricoh is uitgevoerd.

De cijfers benadrukken de problemen wanneer het gaat om het delen van informatie waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd. Het belang van efficiënte informatiebeheersystemen voor zorginstellingen moet niet worden onderschat. Administratieve fouten en trage processen brengen immers het risico van een slechte kwaliteit dienstverlening en patiëntenzorg met zich mee. Het gevolg is een verminderde kostenefficiëntie.

De Europese Commissie stuurt juist sterk aan op het verbeteren van de kostenefficiëntie en doeltreffendheid. Dit blijkt ook uit de voorstellen die de EC doet in het Social Investment Package for Growth and Cohesion. Dat pakket aan sociale investeringen voor groei en cohesie is op 20 februari 2013 gepresenteerd. Een aanbeveling die centraal staat in het rapport is de noodzaak van het realiseren van ‘kostenefficiëntie door gezonde innovatie en het ontwikkelen van hulpmiddelen die de doeltreffendheid van gezondheidssystemen beter beoordelen’.

Voor veel zorginstellingen zal de efficiëntieslag moeilijk te halen zijn, omdat zij kampen met een overdaad aan informatie. Volgens 95 procent van de respondenten is de toenemende hoeveelheid informatie uit verschillende bronnen die ze moeten beheren van invloed op manier waarop ze werken. Bovendien meldt meer dan de helft van de zorgverleners (51 procent) dat de geïmplementeerde samenwerkingsprogramma's het beheer van bedrijfskritieke documenten moeilijker heeft gemaakt.

Een oplossing is de implementatie van effectieve processen die integratie met de bestaande systemen mogelijk maakt. Pieter Rahusen, market development manager healthcare van Ricoh Nederland: “Nu de Europese Commissie doelen stelt ten aanzien van de kostenefficiëntie van gezondheidssystemen, is het essentieel dat leiders in de industrie in actie komen om aan deze doelstellingen te voldoen. Hiervoor is een georganiseerde en geïntegreerde aanpak nodig voor investeringen in technologie en hulpmiddelen voor het delen van informatie.”

De behoefte aan procesinnovatie wordt verder benadrukt door het feit dat volgens 78 procent van de respondenten organisaties investeren in nieuwe technologie voordat ze de functionaliteit van bestaande hulpprogramma's hebben benut. Nadat deze investeringen zijn gedaan, blijft bovendien 32 procent van de medewerkers in de zorgsector (niet c-niveau / managers) naar eigen zeggen verstoken van training op het gebied van de nieuw geïmplementeerde technologie. Ondanks investeringen in nieuwe technologieën als tablets en persoonlijke apparatuur, is 38 procent ten slotte van mening dat de implementatie van nieuwe technologie het beheer van bedrijfskritieke informatie zelfs nog moeilijker heeft gemaakt dan het was.

De voordelen van geoptimaliseerde technologie kunnen echter ver strekken. Een voorbeeld daarvan is de Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE), een Duitse ziekenhuisgroep, die samen met Ricoh een elektronisch gezondheidsdossiersysteem heeft geïmplementeerd. De behoefte aan papieren dossiers is sindsdien afgenomen, terwijl de toegang tot informatie via een groot aantal apparaten en de veiligheid zijn verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een hoger niveau patiëntenzorg.

Rahusen voegt hieraan toe: “Zowel de Europese Commissie als de Europese zorgsector erkennen het belang van technologie bij het leveren van een betere dienstverlening door het effectiever delen van informatie. De taak die leiders in de industrie wacht is het effectief controleren van hun documentprocessen en het optimaliseren daarvan om beter in staat te zijn aan bedrijfskritieke behoeften te voldoen. Hiermee kunnen ze aanzienlijke voordelen realiseren en zorgverleners ondersteunen bij het realiseren van hun ultieme doel, het verbeteren van de doeltreffendheid van de zorg voor burgers in Europa.”

 

Partners