22-04-2013

Fox-IT wordt lid European Cyber Security Group

Deel dit bericht


Een groep onafhankelijke bedrijven heeft de oprichting van de European Cyber Security Group (ECSG) aangekondigd. De ECSG is opgezet als reactie op de groeiende behoefte aan internationale samenwerking om de toenemende bedreigingen voor de digitale beveiliging van Europa het hoofd te bieden. De oprichters en huidige leden van de ECSG zijn CSIS (Denemarken), Fox-IT (Nederland), Lexsi (Frankrijk) en S21sec (Spanje).

Elk land in Europa heeft wel een instantie die de beveiliging van de eigen elektronische grenzen tot taak heeft. Maar samenwerking tussen landen is er nauwelijks, waardoor het steeds moeilijker wordt de samenleving te beschermen en criminelen te vervolgen. ECSG wil dit probleem aanpakken via een combinatie van partnerschap en voorlichting, waarbij de gecombineerde kracht van 600 cyberbeveiligingsexperts kan worden gebruikt om snel en efficiënt te reageren. Met de inzet van een Computer Emergency Response Team (CERT), waarin de verschillende partners zijn vertegenwoordigd, worden de specifieke mogelijkheden van elk bedrijf benut om sneller, vollediger en flexibeler services te bieden dan mogelijk is bij een afzonderlijke grote organisatie.

Daarnaast kan de ECSG haar praktijkervaring gebruiken om overheden, bedrijven en regelgevende instanties te adviseren over problemen met betrekking tot een effectiever en praktischer beleid op het gebied van cyberverdediging, risicovermijding en -vermindering en het delen van informatie over de grenzen heen. Op die manier zullen de gevolgen van cybercriminaliteit in heel Europa worden verminderd.

Door het partnerschap is de ECSG nu de grootste Europese aanbieder van CERT-services geworden. Door de gezamenlijke aanpak bij het inzetten van CERT's kan de ECSG de meest complete en snelste services voor bedrijven en overheden bieden. De leden doen onafhankelijk van elkaar hun werk, maar kunnen beschikken over extra, gespecialiseerde resources van hun ECSG-partners waar en wanneer dat nodig is. Door deze 'reservebank' is succes verzekerd bij het inzetten van CERT's op elke gewenste schaal.

De ECSG-partners houden zich uiteraard aan de wet, maar ze kunnen op vertrouwelijke basis de meest recente informatie over bedreigingen uitwisselen zonder gehinderd te worden door de ambtelijke molens die anders zouden optreden bij internationale jurisdictiekwesties. Dergelijke informatie wordt ook gedeeld met overheidsinstellingen, om de lokale politiediensten te helpen bij het bestrijden van cybercriminaliteit.

De ECSG zal ook samenwerken met de regeringen van afzonderlijke landen en met de Europese Unie om te adviseren over best practices en waar nodig te assisteren bij het inzetten van cyberbeveiliging om ervoor te zorgen dat beveiligingsproblemen snel onder controle worden gebracht.

Ten slotte zal de ECSG ook lobbyen bij nationale en Europese wetgevende instanties om wetgeving in te voeren die het gemakkelijker zal maken om over de grenzen heen informatie te delen en samen te werken, met uiteindelijk een veiliger Europa als resultaat.

De ECSG kent een open lidmaatschap, maar lidmaatschapsaanvragen zullen diepgaand worden getoetst. Ga voor meer informatie naar http://www.cybersecuritygroup.eu.

Dr. Paul Timmers, Directeur van het Directoraat Duurzame en Veilige Samenleving in de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie: "Helaas is het in de wereld van vandaag zo dat onvoldoende voorbereiding en beperkte internationale samenwerking een adequate reactie op cyberincidenten en cybercriminaliteit in de weg kunnen staan. Dit mag ons er echter niet van weerhouden om de gevolgen voor de slachtoffers zo veel mogelijk te verzachten. De missie van de ECSG verdient waardering; door de expertise en de medewerkers van de deelnemende bedrijven in te zetten, bevordert de groep het samenwerken en het delen van informatie, binnen de grenzen van de wet, zodat snel en effectief op cyberaanvallen kan worden gereageerd. Hopelijk zal dit de samenwerking tussen bedrijven en overheden bevorderen, een van de belangrijkste prioriteiten van de Cybersecurity Strategie van de EU."

Menno van der Marel, Voorzitter ECSG en directeur en medeoprichter van het Nederlandse bedrijf Fox IT: "Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met grotere en kleinere cyberbeveiligingsincidenten, variërend van gegevenslekken tot DDoS-aanvallen en Advanced Persistent Threats die hun voortbestaan in gevaar kunnen brengen. Effectief omgaan met zulke incidenten is werk voor specialisten, en gespecialiseerde bedrijven worden geregeld geconfronteerd met een tijdelijk gebrek aan resources voor het tegemoetkomen aan de behoeften van klanten. De ECSG-partners hebben afgesproken resources aan elkaar ter beschikking te stellen, zodat altijd de allerbeste expertise kan worden ingezet bij klanten over de hele wereld."

Tags:

Security

Partners