15-09-2012

Interview Ewout van Opstal, Autonomy: Ongestructureerde data heeft strategische waarde

Deel dit bericht


Informatie in en over organisaties zit verstopt in een grote diversiteit aan locaties, zoals verschillende interne systemen, email, de website, social media, video en call centers. Slechts weinig organisaties hebben goed inzicht in al die ongestructureerde data, omdat de meeste aandacht traditioneel uitgaat naar de gestructureerde data. Autonomy, een onlangs door HP overgenomen technologiebedrijf, ontwikkelt slimme software om al die kanalen te analyseren op informatie die relevant is voor de business.


“Organisaties beschikken over veel digitale assets, maar die zijn vaak lastig terug te vinden”, zegt Ewout van Opstal, sales manager Benelux bij Autonomy. Volgens hem kunnen organisaties nog veel voordeel behalen op het gebied van informatiemanagement, bij uitstek een strategisch onderdeel van IT.

HP-dochter Autonomy is als zelfstandig bedrijf begonnen aan de Universiteit van Cambridge met het analyseren van vingerafdrukken. De oprichters van het bedrijf hebben de patronen in vingerafdrukken gevat in wiskundige formules, die weer zijn opgenomen in software. Deze patronen bleek breder toepasbaar in het analyseren van informatie, onder meer in analyse van menselijke communicatie. Die logica heeft geleid tot lerende software die, ongeacht de taal, de betekenis van informatie uit communicatie haalt. Daarvoor heeft Autonomy de term Meaning Based Computing geïntroduceerd.

De belangstelling voor deze software is de afgelopen tijd flink gegroeid, onder meer omdat de manieren waarop mensen communiceren steeds diverser worden, bijvoorbeeld via social media. HP is hierop ingesprongen door in oktober 2011 Autonomy over te nemen, een investering van meer dan tien miljard dollar die aangeeft hoeveel belang HP hecht aan informatiemanagement.

Meaning Based Computing

Van Opstal: “Het zijn vooral grotere organisaties die in toenemende mate gebruik maken van informatiemanagement. Zij krijgen de meeste waarde terug voor de business op hun investeringen. Zij streven naar de perfecte informatie op het juiste moment, en dat krijgen ze door Meaning Based Computing.”

Autonomy richt zich op het veelal ongebruikte potentieel van de ongestructureerde data. “Dat noemen wij Human Information. Deze informatie neemt de vorm aan waarin mensen met elkaar communiceren, en dat doen ze niet met rijtjes en kolommen. Dat gaat via email, via Facebook, Twitter en Youtube. Die variant van de data groeit exponentieel, op dit moment is ongeveer negentig procent van alle data ongestructureerd. Binnen bedrijven zijn de budgetten echter vooral gericht op die tien procent gestructureerde data. Dat is men nu eenmaal gewend met IT, dat kan goed georganiseerd worden.”

Informatiemanagement wordt voor een organisatie echter veel waardevoller wanneer ook die ongestructureerde data wordt betrokken in de discussie. “Dat blijkt voor veel organisaties een echte eye-opener te zijn. De basis van de vraag is dat ze willen kunnen zoeken in al die informatie. Dat gaat verder dan een standaard zoekmachine, omdat die geen betekenis toekent aan de inhoud. Bij Enterprise Search daarentegen wil je zeker weten dat je alle relevante informatie vindt. Met een intelligente zoekmachine krijg je dan de informatie die belangrijk is. Onze software herkent de verschillende betekenissen van een bepaalde term, omdat de patronen worden herkend.”

Sentiment

Het gaat hierbij voor een deel om de interne data die op diverse plaatsen en systemen binnen een organisatie is opgeslagen, maar het gaat ook om externe data, in bijvoorbeeld social media. “Organisaties willen graag volgen wat daar gebeurt. Vrijwel alle bedrijven gebruiken social media, en houden het tot op zekere hoogte ook bij. Maar ze weten niet exact wat er gebeurt rond hun bedrijf of merk op Twitter, de reactiepanelen van hun website, Facebook en in het call center. Ze kunnen daar dus niet snel op reageren.” De software van Autonomy presenteert al die communicatie-uitingen op eenvoudige interfaces met een kleurcode: groen is positief, rood is negatief, oranje is neutraal. De software herkent het sentiment.

“Ik hoor van CIO´s dat ze graag naar de business willen gaan met ideeën om de business beter te laten draaien. De business klaagt soms dat IT niet weet wat ze doen. Met deze vorm van informatiemanagement kan de CIO naar de business gaan om meer informatie toegankelijk te maken, waardoor ze meer inzicht krijgen, sneller kunnen reageren naar klanten. Wanneer je dat doet als CIO voeg je echt waarde toe voor de business met IT.”

“Het is in de praktijk een wisselwerking tussen afdelingen, bijvoorbeeld tussen de CIO en de CMO. De CIO blijft een belangrijke partner, maar we zitten ook steeds vaker aan tafel met de CMO, met juristen en met de financiële mensen. Het gaat bij deze toepassing echt om de business. Infrastructuur is belangrijk, maar het gaat om de mooie dingen die je kunt doen met de infrastructuur. Daar liggen de kansen voor de CIO, hij kan mensen in een organisatie bewust maken van de grote diversiteit aan bronnen die ze kunnen inzetten om relevante informatie te krijgen. Daarmee kun je creatief zijn, nieuwe markten bedienen en zaken eerder te weten komen dan je concurrent. Er gaat een heel nieuwe wereld voor hen open.”

Partners