05-03-2012

Ordina en gemeente Amsterdam winnen internationale Business Intelligence Award

Deel dit bericht


Ordina en de gemeente Amsterdam hebben in Berlijn de European Software Excellence Awards in de categorie Business Intelligence gewonnen. Ordina en de gemeente waren eerder uitgeroepen tot finalist in deze categorie met een open source-project. Het project bestond uit een geïntegreerde open source-oplossing waarin alle financiële en managementinformatie uit verschillende systemen wordt verzameld. Dankzij deze oplossing hebben ambtenaren nu haarscherp inzicht in de voortgang, status van budgetten en andere stuurinformatie van alle projecten van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO). Inmiddels wordt de software ook door andere gemeentelijke diensten in gebruik genomen. De gemeente Amsterdam is breed aan de slag de eigen ICT-systemen op orde te krijgen. Deze Award laat zien dat daarbij eerste successen worden geboekt. Voor het project werkte Ordina samen met JasperSoft, leverancier van open source Business Intelligence-oplossingen. 

“De finalisten hadden allemaal projecten van zeer hoge kwaliteit. Toch stak Ordina er bovenuit door de hoge meerwaarde van de oplossing voor de opdrachtgever, de gemeente Amsterdam.”, aldus John Chapman, Editorial Director van IT Europa, de organisator van de European Software Excellence Awards. DRO-directeur Hans Tijl is de opdrachtgever: “Zeker in deze tijden wil je voortdurend de financiële vinger aan de pols houden, ver vooruit kunnen kijken en zo nodig ogenblikkelijk bijsturen. Met dit product hebben we steeds actueel inzicht in kosten en opbrengsten.  Mooi is ook dat het als open source product toekomstbestendig is, omdat het samen werkt met de huidige en toekomstige financiële systemen van het Concern Amsterdam.” Tijl is kritisch enthousiast over de inzet van ICT: “Ik ben nooit van het open source ‘geloof’ geweest, een bedrijf leidt je met feiten en resultaten, niet met ideologie. In samenwerking met Ordina hebben we gekozen voor werkende open source,  met openheid, ook in de interactie met huidige een aanstaande gesloten applicaties en systemen. Leuk is dat de collega’s het nu ook kunnen gaan gebruiken.”

“Dat we zijn uitgeroepen tot winnaar van de Business Intelligence award is voor ons een bevestiging van het succes van de implementatie, door een onafhankelijke partij als IT Europa”, aldus Joris Höppener, Directeur van de divisie Business Solutions van Ordina. “De jury kijkt naar het succes van de implementatie, de innovativiteit van de oplossing en de meerwaarde ervan voor de klant. Dat we op al deze punten goed scoren is met name te danken aan de hoge mate van samenwerking tussen de leveranciers en de klant. Door de goede samenwerking tussen Ordina, Jaspersoft en de gemeente waren we in staat om de innovatieve open source-oplossing van Jaspersoft goed in de organisatie te implementeren. Dankzij deze implementatie kunnen de ruim 300 gebruikers in een oogopslag de status van hun  projecten zien. Het resultaat is meer controle en een efficiëntere manier van werken bij projecten. Dit heeft de jury van de awards ook duidelijk ingezien en daar mogen we best trots op zijn.” 

De European Software Excellence Awards worden jaarlijks georganiseerd door IT Europa. Met de Awards wil de organisatie de beste oplossingen in de markt benoemen. Oplossingen die uitblinken door de hoge mate van toepasbaarheid bij de klant, door de unieke samenwerking tussen leverancier en klant of door de grote aanwijsbare meerwaarde die de oplossing voor de klant heeft gebracht. De Awards zijn niet bedoeld voor standaard producten.

 

Partners