14-05-2024

NEN biedt workshop voor ontwikkeling referentiearchitectuur voor datagedreven Agrifoodsystemen

Deel dit bericht

NEN nodigt Nederlandse experts uit om deel te nemen aan een internationale online workshop om met elkaar afspraken te maken over een referentiearchitectuur voor datagedreven agrifoodsystemen. Op deze manier kunt u in een vroeg stadium uw bijdrage leveren en invloed hebben op mogelijke nieuwe standaarden op dit gebied.

Om gegevensuitwisseling tussen meerdere agrifoodsystemen te bevorderen, is een interoperabiliteitsraamwerk nodig. Dit is een complexe set van normen en afspraken voor het implementeren van informatiesystemen ter ondersteuning van processen in datagestuurde agrofoodsystemen. Het raamwerk helpt ontwikkelaars bij het creëren van dergelijke informatiesystemen. De aanpak voor het ontwikkelen van referentiearchitecturen volgt de ISO 42010: 2022 (Software, systems and enterprise - Architecture description). Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende visies gebaseerd op stakeholdersperspectieven, use cases, interfaces, et cetera.

De informatiesystemen dienen ook om duurzame strategieën zoals de Europese Green Deal, de Overeenkomst van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN te verwezenlijken.

Wat is een IWA?
ISO, (International Standardization Organization) ontwikkelt behalve internationale ISO-normen ook Internationale workshopovereenkomsten (International Workshop Agreements oftewel IWA). Dit zijn afspraken die tijdens workshops buiten de ISO-commissiestructuren om worden gemaakt. Hierbij krijgen zoveel mogelijk belanghebbenden de kans om deel te nemen en hun bijdrage te leveren. De workshops resulteren in de IWA vastgelegde afspraken die op basis van consensus tussen de individuele deelnemers aan de workshop zijn goedgekeurd.

De IWA zal een voorlopige specificatie bieden van een referentiearchitectuur en richtlijnen voor het gebruik ervan. Het zal dienen als fundamentele input voor ISO Technical Committee 347.

Workshop
De workshop bestaat uit vier online Zoom-bijeenkomsten. Omdat er deelnemers van over de hele wereld zijn uitgenodigd, worden de workshops op twee tijdstippen aangeboden. Voor de Nederlandse deelnemers zijn de workshops op:
Workshop 1: 9 juli 2024 van 14 tot 17 uur
Workshop 2: 6 augustus 2024 van 14 tot 17 uur
Workshop 3: 3 september 2024 van 14 tot 17 uur
Workshop 4: 1 oktober 2024 van 14 tot 17 uur.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Wilt u meer informatie, of wilt u zich aanmelden, neem dan voor 10 juni contact op.

Company:

NEN

Partners