26-01-2024 Door: Rein de Jong

Hoe kan de data-architectuur banken helpen te voldoen aan Basel IV?

Deel dit bericht

Basel IV heeft een enorme impact op Europese banken. Het is een forse herziening van de bankstandaarden, die een nieuw tijdperk in risicobeheer en compliance inluidt. Basel IV onderstreept de cruciale rol van data bij het navigeren door de complexe bankomgeving en daagt banken uit om hun aanpak van dataverwerking en risicobeoordeling te herdefiniëren.

Basel IV is diep geworteld in de nasleep van de recente Amerikaanse financiële crisis, waarbij grote regionale banken zoals Silicon Valley Bank en First Republic instortten. Deze gebeurtenis heeft cruciale kwetsbaarheden in het mondiale financiële systeem blootgelegd. De crisis heeft de noodzaak van robuustere en effectievere regelgeving voor het bankwezen benadrukt, wat heeft geleid tot Basel IV-wijzigingen om die tekortkomingen aan te pakken.

Deze nieuwe regelgeving introduceert enkele transformerende veranderingen, bedoeld om de veerkracht van banken tegen toekomstige financiële incidenten te versterken. Het vereist betere methoden voor het evalueren van het kredietrisico van klanten, met geavanceerdere risicobeoordelingsprocessen voor een grotere nauwkeurigheid. Daarnaast wordt er steeds meer nadruk gelegd op transparantie, waarbij banken verplicht zijn gedetailleerde informatie vrij te geven over risicoblootstelling en kapitaaltoereikendheid. Dit bevordert het vertrouwen en begrip onder alle stakeholders.

De benodigde veranderingen vormen een complexe uitdaging voor banken, vooral op het gebied van databeheer. De nadruk die Basel IV legt op data onderstreept de cruciale rol ervan voor de moderne bankregulering. Banken zijn nu verplicht om enorme hoeveelheden data met ongekende nauwkeurigheid en details te beheren, te analyseren en te rapporteren. Deze verschuiving naar een datacentrische regelgevingsaanpak vereist een transformatie in de wijze waarop banken data verzamelen, verwerken en gebruiken, waarmee het een centrale pijler van hun compliancestrategie wordt.

Implementeren van moderne data-architectuur
Nu de deadline voor naleving van Basel IV voor banken binnen een jaar gerealiseerd moet zijn, wordt de implementatie van een moderne data-architectuur op korte termijn van cruciaal belang. Dit maakt de weg vrij voor een effectiever, holistisch bestuursmodel, waarmee banken een integraal beeld van hun datalandschap kunnen behouden.

Door onbeperkt toegang te geven tot alle relevante gegevens zullen banken risicomodellen effectiever kunnen verfijnen. Verder kan het gebruik van geïntegreerde beveiligings- en governancetechnologieën, ondersteund door metadata, helpen om de uniformiteit en consistentie in verschillende cloud- en on-premise-omgevingen te garanderen.

Bovendien kan zo’n moderne architectuur helpen het aanpassingsvermogen en het behoud van datamobiliteit te garanderen. Deze flexibiliteit wordt steeds belangrijker voor banken. Ze helpt niet alleen te voldoen aan de huidige regelgeving, maar bereidt banken ook voor op snelle aanpassing aan toekomstige veranderingen in de regelgeving, zoals de Digital Operational Resilience Act (DORA).

Hoe en waar kan een moderne data-architectuur helpen?
Ondanks veranderingen in zowel de regelgeving als de datum waarop deze van kracht zal worden, weten we zeker dat Basel IV er binnenkort aan komt. Het hebben van een moderne data-architectuur en een datagestuurde aanpak worden van cruciaal belang om banken op de volgende manieren te helpen door het regelgevingslandschap te navigeren:

1. AI gebruiken om de complexiteit te reduceren
AI-technologie is vooral nuttig voor kleinere banken en uitdagers met beperkte compliance-teams. Deze tools kunnen de uitgebreide Basel IV-documentatie, met ruim 1.800 pagina's, efficiënt samenvatten in de belangrijkste punten en eisen. Deze samenvatting helpt banken deze vereisten tegen hun huidige datagebruik aan te houden, waardoor een duidelijk inzicht ontstaat in de noodzakelijke veranderingen voor compliance.

2. Nieuwe databronnen gebruiken
Traditionele berekeningen van kredietscores hebben hun beperkingen. Banken moeten nu alternatieve databronnen, zoals betalingsachterstanden of analyses van sociale media, opnemen in hun beoordeling van een kredietrisico. Deze aanpak verbetert niet alleen de nauwkeurigheid, maar stelt banken ook in staat diensten aan te bieden aan klanten die voorheen minder aandacht kregen, waardoor hun marktbereik werd vergroot.

3. Waarde genereren uit data in verschillende omgevingen
Uit onderzoek van Cloudera blijkt dat 66% van de banken en financiële instellingen in EMEA opereren binnen een hybride cloudmodel. Dit model brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van het ophalen en controleren van data, wat gevolgen heeft voor de naleving. Banken moeten over de juiste tools beschikken waarmee ze waarde uit al hun data kunnen halen, ongeacht of deze zich in de cloud of op locatie bevinden, waardoor een tijdige en nauwkeurige compliancerapportage wordt gegarandeerd.

4. Risicomodellen verfijnen en blijven testen
Nu Basel IV de nadruk legt op risicobeoordeling, moeten banken hun risicomodellen vaker verfijnen voor optimale nauwkeurigheid. Toegang tot volledige datasets, in plaats van slechts subsets, is cruciaal voor deze voortdurende verfijning en testen. Alleen dan blijven de modellen robuust en een afspiegeling van de huidige risico’s.

5. Altijd en overal compliance toepassen
Voor banken met internationale activiteiten is het afdwingen van een consistent databeleid in verschillende regio’s een uitdaging. Ter voorbereiding op Basel IV is het van essentieel belang dat banken ervoor zorgen dat het compliancebeleid van toepassing is op al hun data, ongeacht de locatie of de platforms waarop deze zich bevinden. Deze aanpak maakt een consistente compliance mogelijk die altijd actief is en alomtegenwoordig is in de hele organisatie.

Voorbereiden op een meer datagedreven toekomst
Nu de bankensector aan de vooravond staat van een transformatie in de regelgeving, wordt het belang van een moderne data-architectuur duidelijker en nijpender. Basel IV is een kans voor banken om hun benadering van risico- en databeheer te transformeren. Net als andere regelgeving gaat Basel IV uiteindelijk de weg vrijmaken voor een veiliger en veerkrachtiger bankenlandschap, wat alleen maar goed is. Banken die de compliance met een moderne data-architectuur kunnen ondersteunen, zijn goed voorbereid op compliance. Degenen die deze datagedreven strategie niet hebben ingevoerd, staan nog voor een inhaalslag.

Rein de Jong is Regional Vice President Benelux bij Cloudera.

Rein de Jong

Rein de Jong is Regional Vice President Benelux bij Cloudera.

Alle blogs van deze auteur

Partners