20-09-2023

Aantal bedrijven dat financiële data real-time rapporteert is afgenomen

Deel dit bericht

Slechts negen procent van de finance professionals rapporteert binnen hun organisatie op dit moment de financiële data real-time. Dit is een stap terug ten opzichte van vorig jaar toen nog veertien procent dit aangaf. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, een onderzoek naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat de afgelopen zes jaar door Onguard is uitgevoerd. Dit jaar zijn ruim driehonderd CFO's, financieel managers en financieel medewerkers ondervraagd. Elf procent moet tijdens het maken van rapportages zelfs werken met data van meer dan een week oud.

De grootste uitdaging om over te stappen op real-time rapportages is dat de organisatiestructuur hiervoor aangepast moet worden, blijkt uit het onderzoek. Dat is momenteel voor 26 procent van de organisaties het geval. Ook in eerdere jaren vormde dit het belangrijkste struikelblok. Zo gaf in 2022 een soortgelijk percentage (23%) dit aan. In 2020 was er echter een grotere uitdaging om op real-time rapportages over te gaan. Toen stelde ruim een op de drie finance professionals (36%) dat de systemen bijgewerkt moesten worden voor real-time rapportage.

Aantal datagedreven organisaties neemt af
Het percentage dat aangeeft momenteel een datagedreven organisatie te zijn, is sinds 2020 niet toegenomen. Toen gaf 24 procent dit aan. In 2021 steeg dit iets naar 26 procent, maar inmiddels kan slechts 22 procent zeggen dat ze volledig datagedreven zijn. De bedrijven die het idee hebben hun data nog niet optimaal in te zetten, stijgt alleen maar. Waar dat in 2021 nog 23 procent was, gaat dat inmiddels om 30 procent van de bedrijven.

De tendens lijkt dus de verkeerde kant op te bewegen, maar dat betekent gelukkig niet dat de voordelen van datagedreven werken niet gezien worden. Bedrijven hopen hiermee vooral de efficiëntie van bedrijfsprocessen te verhogen (24 procent). Opvallend is dat bedrijven in 2019 en 2020 een andere ambitie hadden met datagedreven werken. In beide jaren gaf 41 procent aan dat zij vooral datagedreven wilden werken, omdat ze daarmee in konden spelen op marktontwikkelingen.

Opkomst ChatGPT-4
Adriaan Kom, Managing Director bij Onguard verklaart over het onderzoek: “Het bedrijfsleven draait steeds meer om het verzamelen, ordenen, analyseren en toepassen van interne- en externe bedrijfsdata. Aan de hand daarvan kunnen namelijk gefundeerde operationele en strategische keuzes gemaakt worden. Het is dus opvallend om te zien dat het minder bedrijven lijkt te lukken om datagedreven te zijn en met real-time data te werken. Wellicht leggen we de lat ook steeds hoger voor onszelf met bijvoorbeeld de opkomst van ChatGPT-4 met alle nieuwe toepassingen en was het in het verleden gemakkelijker om te zeggen dat je datagedreven werkte. Ik hoop wel dat bedrijven in blijven zien wat datagedreven werken hen kan opleveren. Niet alleen is het efficiënter en kunnen ze daarmee inspelen op marktontwikkelingen zoals bedrijven zelf al aangeven, het helpt ook om iedere beslissing goed af te wegen en de effecten ervan in de gaten te houden om impact te maken.”

Partners