22-08-2023

Dynatrace voegt generatieve AI toe aan Davis AI engine

Deel dit bericht

Dynatrace voegt generatieve AI toe aan haar Davis AI engine om de productiviteit van business-, ontwikkelings-, security- en operationele teams te verhogen. Dynatrace Davis wil als eerste hypermodal AI aanbieden in de sector waarbij de op feiten gebaseerde, causal AI en de inzichten van predictive AI en nieuwe generatieve AI-mogelijkheden worden samengevoegd.

Business-, ontwikkelings-, security- en operationele teams kunnen nu aanbevelingen van generatieve AI krijgen, met de juiste context die door causal AI- en predictive AI wordt geleverd en de specifieke kenmerken van het hybride en multicloud ecosysteem van hun organisatie weerspiegelen. Daarnaast zal de toevoeging van generatieve AI taken vereenvoudigen, zoals verdere automatisering en het creëren van dashboards, waardoor medewerkers zich kunnen richten op snellere, betere en veilligere innovatie.

Aangezien generatieve AI van nature is gebaseerd op waarschijnlijkheden, hangt de toegevoegde waarde ervan af van de kwaliteit van de trainingsdata en de instructies van gebruikers. Daarom kan generatieve AI aanzienlijk worden versterkt door samenvoeging met causal en predictive AI. Zo ontstaat één ‘hypermodal AI’ waarin elk type AI uitblinkt in zijn specifieke capaciteiten:
• Voorspellen – door gebruik te maken van predictive AI-modellen kunnen er aanbevelingen worden gedaan op basis van data uit het verleden. Hieronder vallen onder meer trends in sales en klantervaring, seizoensgebonden trends en de gezondheid van cloud applicaties.
• Vaststellen – causal AI kan door het analyseren van onderlinge afhankelijkheden binnen grote observability-, security- en businessdatasets op feiten gebaseerde, deterministische en nauwkeurige antwoorden en intelligente automatisering leveren. Hierbij wordt de accurate context van elk oorspronkelijke datapunt behouden.
• Creëren – met behulp van generatieve AI kunnen aanbevelingen worden gedaan hoe specifieke taken aangepakt kunnen worden, binnen de context van de omgeving en situatie van de klant.

De predictive AI-modellen van Davis voorspellen toekomstig gedrag op basis van data uit het verleden en waargenomen patronen. Hierdoor kunnen klanten anticiperen op toekomstige behoeften en issues met betrekking tot de prestaties en security van hun applicaties en de onderliggende infrastructuur en deze oplossen voordat er daadwerkelijk problemen optreden. Davis causal AI analyseert real-time contextrijke observability- en securitydata binnen het Dynatrace Grail data lakehouse en causale afhankelijkheden uit de Dynatrace Smartscape topologie. Dit levert de precieze antwoorden en intelligente automatisering die nodig zijn voor probleempreventie, deterministische root-cause analyse en het geautomatiseerd wegnemen van risico’s.
Davis CoPilot generatieve AI werkt samen met de causal en predictive AI van Dynatrace om automatisch aanbevelingen te doen, suggesties te geven voor workflows en dashboards, of mensen natuurlijke taal te laten gebruiken voor onderzoek, het oplossen van problemen of het voltooien van taken.

Davis predictive en causal AI zijn nu beschikbaar voor klanten.

 

Partners