14-04-2023

Decision intelligence: data moet de basis zijn voor elke zakelijke beslissing

Deel dit bericht

Hoewel acht op de tien zakelijke leiders wereldwijd aangeeft dat data onmisbaar is bij het maken van zakelijke beslissingen, vindt een groot deel het nog steeds lastig om data te begrijpen en te kunnen duiden. Dat blijkt uit een recent wereldwijd onderzoek naar de status van datavaardigheden bij bedrijven. Met name de complexiteit en ontoegankelijkheid van data zorgt dat zakelijk leiders geen inzichten weten te halen uit data die beschikbaar is binnen de organisatie. Bij veel bedrijven is er dus wel data, maar ontbreekt het nog aan decision intelligence.

Gartner definieert decision intelligence als het samenbrengen van meerdere disciplines voor het ontwerpen, modelleren, uitlijnen, uitvoeren, monitoren en afstemmen van beslissingsmodellen en -processen. In wezen is het veel eenvoudiger dan dat. Eigenlijk gaat decision intelligence om het helpen van mensen met het maken van betere beslissingen die leiden tot betere resultaten.

Waarom is decision intelligence belangrijk?
Inmiddels bestaat al zo’n twintig jaar de misvatting dat investeren in data en analytics automatisch zorgt voor betere zakelijke beslissingen. Niets is minder waar. Grote hoeveelheden data beschikbaar hebben, betekent niet direct dat hier zakelijke beslissingen op gebaseerd kunnen worden, laat staan dat daarmee de juiste beslissingen kunnen worden gemaakt.

Willen bedrijven succesvol zijn en blijven, dan moeten ze hun inzichten op basis van data kunnen omzetten in actie. Voor veel bedrijven is dat een grote uitdaging omdat ze omkomen in data maar te weinig inzicht hebben in wat het betekent. Zo blijkt uit het onderzoek dat maar 33% van organisaties data gebruikt om hun prijsstrategie aan te passen op veranderende economische omstandigheden zoals inflatie. Ook bij het aanboren van nieuwe markten, gebruikt minder dan een derde (29%) van bedrijven data om daarvoor een strategie te ontwikkelen.

Deze situatie is ontstaan door een verschuiving in het gebruik van data. In het verleden was het voor bedrijven vooral van belang om simpelweg te rapporteren over de data die ze hadden. Als iemand in de organisatie toegang had tot de data, deze in een rapport kon verwerken en dat rapport met anderen kon delen, werd dat als een succes beschouwd. Vervolgens kwam een periode waarin self-service analytics centraal stond. Data was niet langer statisch of alleen beschikbaar voor IT-afdelingen; het werd interactief, dynamisch en veelzeggend. Medewerkers in alle lagen van de organisatie konden daardoor zelf met data werken, data verkennen en data proberen te begrijpen. Inmiddels bevinden we ons in het ‘beslissingstijdperk’ van data. Dit betekent dat bedrijven hun data om kunnen zetten in inzichten en vervolgens hun inzichten weten om te zetten in standpunten, beslissingen en acties. Mensen hoeven geen ‘data’ in hun functietitel te hebben om met data te werken. Data is juist geïntegreerd in de tools die werknemers in alle delen van de organisatie dagelijks gebruiken. Om in deze tijd succesvol te zijn, is decision intelligence nodig.

Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie decision intelligence heeft en gebruikt?
Om te zorgen dat decision intelligence echt een plaats binnen de organisatie krijgt, is het creëren van een datacultuur een onmisbaar fundament. Dit houdt in dat data verweven is in alle processen, maar ook in de identiteit en mindset van iedereen binnen de organisatie. Om een dergelijke cultuur te realiseren, is het essentieel dat iedereen data ook begrijpt en dit begint bij leiderschap. Je kunt als leider immers geen datacultuur creëren als je data zelf niet volledig begrijpt. Daar ligt nog ruimte voor verbetering bij veel organisaties.

Hoewel acht op de tien zakelijk leiders inziet dat data onmisbaar is in het maken van zakelijke beslissingen, geeft een groot deel (33%) aan dat ze de kennis en kunde missen om inzichten te halen uit data. Ongeveer een even groot deel (30%), voelt zich overweldigd door de grote hoeveelheden data. IDC verwacht dat dit percentage zal verdubbelen tegen 2026.

Als antwoord zou elk zakelijk leider moeten investeren in datavaardigheden. Door nieuwe medewerkers binnen te brengen met de juiste skills én door het aanleren van datavaardigheden en trainingen voor huidige medewerkers, inclusief zichzelf. Dat eerste zien we ook zeker gebeuren. In een onderzoek van Forrester Consulting van vorig jaar rangschikten ondervraagde recruiters datageletterdheid als de meest gevraagde vaardigheid voor sollicitanten op instapniveau. Waarom? Nogmaals, uit dezelfde studie: "Inspanningen op het gebied van datageletterdheid leiden tot aanzienlijke voordelen in de vorm van meer innovatie, betere ervaringen van klanten en werknemers en meer."

Met betrekking tot het bestaande personeelsbestand blijven de inspanningen echter achter. Hoewel organisaties datavaardige kandidaten willen, investeren ze niet in datatraining en bijscholingsinitiatieven. Volgens de genoemde Forrester studie zegt slechts 40% van de werknemers dat hun organisatie hen de verwachte data-vaardigheden heeft bijgebracht.
Werknemers hunkeren naar datavaardigheden en hebben geen vertrouwen in hun datavaardigheid: Bijna 80% van de werknemers zegt dat de kans groter is dat ze bij een bedrijf blijven dat de nodige training in datavaardigheden biedt. En dat terwijl data literacy trainingen gewoon online gratis beschikbaar zijn.

Ook de academische wereld biedt geen adequate datatraining. Academische instellingen kunnen geen gelijke tred houden met de veranderende vaardigheidseisen van de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Minder dan de helft heeft initiatieven genomen op het gebied van datageletterdheid. Hoewel meer dan de helft van de digital natives vindt dat datavaardigheden een centralere plaats moeten krijgen in het onderwijs, beschouwt slechts 43% van deze leeftijdsgroep zichzelf als datageletterd.

Elk bedrijf zou dus moeten investeren in het aanleren van datavaardigheden en trainingen voor het management en medewerkers. Alleen zo voorkom je dat jijzelf en de rest van je organisatie nog meer overweldigd raakt door grote hoeveelheden data maar data juist gebruikt wordt om tot betere beslissingen te komen. Decision intelligence begint dan ook bij de beslissing om data-intelligentie in de organisatie te vergroten.

Erik ten Bruggencate is Regional Vice President bij Tableau (Salesforce).

Partners