06-03-2023

NEN-ISO 13008: Norm is onmisbare hulp bij dataconversie en -migratie

Deel dit bericht

Overstappen op een ander softwarepakket of oude digitale documenten toegankelijk maken: het zijn IT-projecten waar menige opdrachtgever en -nemer zich in verslikken. De NEN-ISO 13008 biedt hier het broodnodige houvast, zegt Dick de Vries, voorzitter van de NEN normcommissie informatie- en archiefmanagement.

NEN-ISO 13008 is onlangs herzien. Gebleven is de beschrijving van de opbouw en structuur van processen bij dataconversie en -migratie. Dick de Vries: “Het biedt voortaan ook  richtlijnen voor het testen en controleren van de voortgang en de resultaten van de conversie of migratie. Hiermee kunnen organisaties het gehele project van begin tot eind monitoren en toetsen.” De primaire doelgroep voor de norm bestaat uit de opdrachtgevende organisaties, aldus De Vries. “Denk aan bedrijven die bijvoorbeeld een ander softwarepakket aanschaffen en die hun oude data in het nieuwe programma willen kunnen gebruiken. De secundaire doelgroep bestaat uit IT-dienstverleners of gespecialiseerde consultants. Voor beide groepen zorgt de norm voor duidelijkheid en houvast. Het legt tevens een duidelijke verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Die moet de migratie en conversiebehoefte op voorhand in kaart brengen en de processtappen (laten) volgen. NEN-ISO 13008 biedt daarbij de noodzakelijke handvatten. Uiteindelijk profiteert ook de opdrachtnemer daarvan.”

Kans op succesvolle migratie groter
Dick de Vries ziet in de praktijk dat NEN-ISO 13008 minder wordt gebruikt dan wenselijk is. “Dataconversie en -migratie bij omvangrijke IT-projecten – zoals de implementatie van een grootschalig ERP- of CRM-pakket – zijn vaak ondergeschoven kindjes. Als opdrachtgevers en dienstverleners aan dergelijke projecten beginnen met NEN-ISO 13008 in de hand, is de kans op ongewenste overschrijding in tijd en geld vele malen kleiner. En het neemt aan beide kanten potentiële frustratie weg. Je weet immers op elk moment precies in welke fase van het proces je bent en wat de bijbehorende kwaliteitscriteria zijn. Uiteindelijk zorgt het volgen van de norm door opdrachtgever en – nemer ervoor dat de kans op een succesvolle migratie groter wordt."

Partners