12-01-2023

Qlik: De datagedreven organisatie is continu in ontwikkeling

Deel dit bericht

Een datagedreven organisatie blijft ook in 2023 prioriteit, maar hoe richt je dit proces optimaal in? Organisaties stellen vaak nog te weinig prioriteit aan het juist invoeren, opslaan en onderhouden van data. En dat terwijl data steeds meer leidend is voor het voortbestaan van een bedrijf. Dan Sommer, Senior Director, Global Market Intelligence Lead bij Qlik, zet daarom vijf data-trends voor het nieuwe jaar op een rij.

AI-chatbots en taalverwerking
Veel bedrijven maken al gebruik van AI-taalmodellen, zoals chatbots. Denk bijvoorbeeld aan ChatGPT van OpenAI. Doordat kunstmatige intelligente continu ontwikkelt worden chatbots steeds slimmer in het verwerken en reageren op natuurlijke taal. Diepgaande taalkennis maakt het mogelijk voor computers om veel nauwer met mensen samen te werken. Niet alleen informatie waar we naar zoeken wordt gevonden, maar ook gegevens waar we niet aan dachten te vragen.

AI dringt dieper door in de datapijplijn
Er wordt te weinig tijd besteed aan het analyseren van data en juist te veel aan het voorbereiden en beheren van gegevens. Door het gebrek aan kennis en expertise is het van belang dat dat technologieën als AI en machine learning in staat zijn meer ondergeschikte taken op het gebied van gegevensvoorbereiding te automatiseren. Zo kan datatalent zich richten op het genereren van nieuwe inzichten.

Investeer in synthetische data
Kunstmatig gegenereerde informatie wordt gebruikt in plaatst van historische gegevens om AI-modellen te trainen. Deze modellen kunnen zelfs nauwkeuriger zijn dan andere. Ook worden mogelijke privacy-, auteursrecht- en ethische bezwaren weggenomen die van toepassing zij bij het gebruik van echte gegevens. Zo is scenarioplanning mogelijk, waardoor we ons beter kunnen voorbereiden op toekomstige problemen en crises.

Verstoring van de productieketen beperken
Vanwege de gevolgen van de pandemie en de aanhoudende conflicten, is de productieketen nog steeds in gevaar. Dit maakt het noodzakelijk om niet alleen snel te reageren, maar idealiter ook om problemen te voorspellen. Het analyseren van real-time gegevens is hiervoor essentieel. Het IDC voorspelt dat tegen 2027 ongeveer 60 procent van de uitgaven aan technologie gaat naar het vastleggen en verplaatsen van data. Dit gaat over het mogelijk maken van real-time simulatie, optimalisatie en aanbevelingsmogelijkheden.

X-fabric verbindt complex databeheer
De snel veranderende regels en voorschriften omtrent privacy en de verspreiding van data belemmeren organisaties in hun mogelijkheden om écht voordeel te behalen. Er moet verbetering komen in de toegang tot data en de real-time beweging van gegevens tussen bronnen en systemen. Steeds meer bedrijven introduceren een data control plane, ook wel ’X-fabric’. Een architectuur om intelligentie, techniek en data te verenigen, zonder governance compliance-regels te overschrijden.

De krapte op de arbeidsmarkt en verstoorde supply chains resulteren in het gegeven dat data- en analyseprofessionals zich voortdurend moeten aanpassen aan de markt. Proactief reageren en anticiperen op wat er komen gaat is belangrijk in een continue veranderende wereld. Deze bovenstaande trends laten zien dat de wereld van datagestuurde organisaties volop in ontwikkeling is, maar dat er ook nog veel ruimte is voor groei in 2023.

Partners