17-10-2022

Imperva speelt in op databeveiliging voor workloads op Oracle Cloud

Deel dit bericht

Imperva, aanbieder op het gebied van cyberbeveiliging, kondigt aan dat Imperva haar hybride databeveiligingsplatform uitbreidt met Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Dit maakt de overstap voor klanten eenvoudig en betekent de automatisering van de nalevingsmonitoring van data-instances in de cloud. Imperva Data Security Fabric (DSF) heeft de Powered by Oracle Cloud Expertise status bereikt en is nu beschikbaar op Oracle Cloud Marketplace, waardoor het toegevoegde waarde aan Oracle Cloud-klanten biedt.

Imperva DSF biedt uniforme datagerichte beveiligingscontroles voor het hele datagebied door het leveren van schaalbaarheid en een eenvoudigere infrastructuur. Aan de hand van een unieke interface helpt Imperva Data Security Fabric gevoelige datatypen, waaronder gestructureerde, semigestructureerde en ongestructureerde data, te ontdekken en te beschermen wanneer zakelijke klanten van wereldwijd verspreide datacenters naar Oracle Cloud Infrastructure migreren. Bovendien ondersteunt Imperva DSF verschillende Oracle Database-versies, waaronder Oracle Database 19c en Oracle Database 21c, evenals Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP) en Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW). Imperva is ook lid van het Oracle Partner Network (OPN).

Complexiteit van beveiliging staat flexibiliteit van cloud in de weg
De cloud heeft de IT radicaal veranderd en zet organisaties strategisch in de versnelling om snel nieuwe marktinitiatieven te ontplooien en hun activiteiten aan de nieuwe zakelijke uitdagingen en kansen aan te passen. Door de onzekerheid over de beste manier om beveiligingsrisico’s te overwinnen en de naleving van de regelgeving te waarborgen is de invoering van de cloud in het verleden echter vertraagd.
Belangrijke verschillen tussen databaseomgevingen op locatie en in de cloud hebben organisaties ertoe gebracht te proberen traditionele databasebeveiligingstools naar hun cloudomgevingen uit te breiden. Vaak stuiten zij op onvermijdelijke beperkingen, van de installatie van agents op database as a service (DBaaS)-toepassingen tot de praktische beperkingen om al het clouddatabaseverkeer via een proxyservice te leiden. Dit heeft ertoe geleid dat organisaties een lappendeken van individuele tools gebruiken. Deze aanpak verhoogt de kans op menselijke fouten, waardoor het risico op een inbreuk of compliancefout onnodig toeneemt.

De automatisering van veel taken op het gebied van gegevensbeveiliging en naleving van de regelgeving verlicht de last van gegevensbeveiligingsteams om handmatig compliance-updates, records en audit trails bij te houden en kan deze in sommige gevallen zelfs elimineren. Imperva DSF kan helpen tijd te besparen en de kosten van gegevensbeveiliging te verlagen door het bundelen van beveiligingstaken, waaronder gegevensactiviteitmonitoring, opsporing van gevoelige gegevens, classificatie, naleving, risicoanalyse en bedreigingsdetectie.

Powered by Oracle Cloud, Imperva DSF biedt leiders in informatiebeveiliging een aanpak om resultaten te bereiken op het gebied van beveiliging, compliance en governance. Beveiligingsteams kunnen hun voordeel halen uit de vereenvoudigde bescherming van het diverse ecosysteem van bedrijfsdata, door middel van single-pane-of-glass administratie, integratie met andere IT-beveiligingsinvesteringen en een brede database-dekking.

Partners