08-06-2022

Mitz biedt zorgsector controle op toestemming uitwisseling medische data

Deel dit bericht

Mitz heeft de website mitz-toestemming.nl gelanceerd. De site is bedoeld voor alle zorgaanbieders in Nederland en hun softwareleveranciers. Mitz is een voorziening die platformonafhankelijk is en niet gebonden aan een specifiek uitwisselingssysteem.

Voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens hebben zorgaanbieders vaak de toestemming van hun patiënten nodig. Met Mitz regelen alle Nederlanders straks de toestemmingen voor al hun zorgaanbieders. De website biedt zorgaanbieders en leveranciers alle informatie die nodig is om aan te sluiten op Mitz, de gemeenschappelijke online toestemmingsvoorziening.

Nu vragen zorgaanbieders hun patiënten om toestemming voor het beschikbaar stellen van hun medische gegevens, wanneer die bij een toekomstige behandeling nodig mochten zijn. Patiënten moeten bij iedere zorgaanbieder apart toestemming geven. Met Mitz is dat niet meer nodig. Mitz is de gemeenschappelijke online toestemmingsvoorziening, die iedereen in Nederland in staat stelt om toestemmingen zelf te regelen zonder tussenkomst van een zorgaanbieder. Zorgaanbieders moeten wel met hun informatiesysteem aansluiten op Mitz. De nieuwe website laat zien wat dat betekent.

Mitz
Mitz werkt voor alle aangesloten uitwisselingssystemen en voor de aangesloten zorginformatiesystemen van zorgaanbieders. Dus met Mitz kan iedereen in Nederland straks zelf regie voeren over de uitwisseling van diens medische gegevens. In de loop van 2022 komt Mitz beschikbaar voor gebruik. De gelanceerde website stelt zorgaanbieders en hun leveranciers in staat om zich voor te bereiden op de komst van Mitz.

Meer informatie: Mitz

Partners