09-05-2022

Nutanix: Multicloud-adoptie stijgt binnen de gezondheidszorg

Deel dit bericht

Nutanix, aanbieder in hybride multicloud computing, presenteert de bevindingen van haar wereldwijde Enterprise Cloud Index (ECI)-onderzoek over de gezondheidszorg. Dit onderzoek heeft de voortgang van cloud-adoptie in verschillende branches gemeten. Het onderzoek laat onder meer zien dat organisaties in de gezondheidszorg zich nog in de vroege stadia van cloud-adoptie bevinden. De verwachting is echter dat de adoptie zal stijgen van 27 procent naar 51 procent in de komende drie jaar. Dit komt overeen met de wereldwijde trend om te evolueren naar multicloud-omgevingen die een mix van private en public clouds omvatten.

Multicloud is wereldwijd de dominante IT-architectuur, maar onder respondenten in de gezondheidszorg zegt 30 procent dat de private cloud het meest gebruikte IT-model is. De gezondheidszorg is zwaar gereguleerd en security- en privacy-redenen kunnen dan ook de oorzaak zijn van deze langzamere adoptie van de public cloud als onderdeel van de IT-omgeving. Ondanks dat multicloud-adoptie toeneemt, blijft de complexiteit van het beheren van meerdere clouds een grote uitdaging voor deze organisaties. 92 procent van de respondenten zegt dat eenvoudiger beheer van multi cloud-infrastructuren een voorwaarde is voor succes. Om de grootste uitdagingen, zoals interoperabiliteit, security, kosten en data-integratie, aan te pakken, is 90 procent het er over eens dat de hybrid multicloud het ideale IT-model is.

Bevindingen
Respondenten uit de gezondheidszorg werden gevraagd naar hun huidige cloud-uitdagingen, waar zij zakelijke applicaties nu draaien en waar zij deze in de toekomst willen draaien. Daarnaast werd hen gevraagd naar de impact van de pandemie op recente, huidige en toekomstige beslissingen over de IT-infrastructuur en hoe de IT-strategie en -prioriteiten op basis daarvan kunnen veranderen. De belangrijkste bevindingen zijn:
• De grootste multicloud-uitdagingen zijn het integreren van data tussen clouds (49 procent), het beheren van de kosten (48 procent) en performance-uitdagingen met netwerk overlays (45 procent). Terwijl multicloud-adoptie wel toeneemt, worstelen veel organisaties in de gezondheidszorg met de realiteit van het beheren van meerdere clouds. 84 procent zegt dat zij op dit moment niet de juiste IT-skills in huis hebben om te voldoen aan de eisen. Het vereenvoudigen van werkzaamheden zal dus een belangrijk focuspunt worden het komende jaar. IT-leiders moeten zich echter ook realiseren dat er geen ‘one-size-fits-all’ bestaat met betrekking tot de cloud. Dit maakt de hybride multicloud het ideale IT-model volgens de meeste respondenten.
• De mobiliteit van applicaties is top of mind. Alle respondenten (100 procent) hebben een of meerdere applicaties naar een nieuwe IT-omgeving verplaatst in de afgelopen 12 maanden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het verplaatsen van applicaties uit legacy three-tier-omgevingen naar private clouds, gezien het bovengemiddelde gebruik van private clouds en traditionele datacenters. Toch is 80 procent van de respondenten het erover eens dat het verplaatsen van een workload naar een nieuwe cloud-omgeving kostbaar en tijdrovend kan zijn. Zij noemen security (48 procent) als belangrijkste reden voor een dergelijke verplaatsing, gevolgd door controle over de applicatie (38 procent) en het verbeteren van prestaties (36 procent).
• De focus op continuïteit en disaster recovery stimuleert cloud-adoptie. Omdat de gezondheidszorg zwaar gereguleerd wordt, hebben organisaties de public cloud langzamer omarmd als een hoofdcomponent van hun IT-omgevingen. IT-professionals geven echter aan wel van plan te zijn om public cloudservices te gebruiken als aanvullende IT-infrastructuur waarop zij kunnen overgaan voor verbeterde bedrijfscontinuïteit en disaster recovery setups (BC/DR). Het verbeteren van BC/DR werd zelfs het vaakst genoemd als katalysator voor plannen om multicloud-adoptie te vergroten (38 procent). De interesse vanuit de gezondheidszorg om BC/DR te verbeteren kan de start zijn van grotere public cloud-acceptatie omdat deze use case een sterk public cloud-component heeft.
• De belangrijkste IT-prioriteiten voor de komende 12 tot 18 maanden zijn 5G-adoptie (47 procent), AI/ML-gebaseerde services (46 procent), het verbeteren van BC/DR (45 procent) en het beheer van de multicloud (44 procent). Respondenten gaven daarnaast aan dat de COVID-19-pandemie hen heeft aangespoord om de IT-uitgaven te verhogen voor bepaalde zaken, zoals het versterken van de security posture (62 procent), het implementeren van AI-gebaseerde self-service technologie (60 procent) en het upgraden van de bestaande IT-infrastructuur (48 procent).

Voor het vierde opeenvolgende jaar, heeft Vanson Bourne dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Nutanix. Hierbij werden 1.700 IT-beslissers van over de hele wereld ondervraagd tussen augustus en september 2021. Dit rapport is een aanvulling op het wereldwijde Enterprise Cloud Index Master Report en richt zich op de cloudimplementatie-trends in de gezondheidszorg op basis van de reactie van 250 IT-professionals uit die branche.

Tags:

Zorg, eHealth, Cloud

Partners