30-03-2022

Data Sharing Coalition introduceert Use Case Implementation Guide

Deel dit bericht

De Data Sharing Coalition heeft een tool ontwikkeld en gepubliceerd voor organisaties die willen starten met het delen van data door middel van een datadeel-use case. De Use Case Implementation Guide (UCIG) biedt organisaties richtlijnen voor de technische en functionele vereisten voor het realiseren van hun datadeel-use case, bijvoorbeeld welke API-, identificatie-, authenticatie- en security-mechanismen geschikt zijn voor gebruik.

Door afspraken te maken over deze functionele en technische vereisten en deze te implementeren, kunnen organisaties van start met een pilot en daadwerkelijk data gaan delen. Het volgen van de richtlijnen van de UCIG bereidt organisaties bovendien voor op toekomstige groei door te zorgen dat hun datadeel-use case schaalbaar en interoperabel is.

Generiek archetype
De UCIG richt zich op een generiek archetype voor het delen van data, waarbij data wordt gedeeld tussen een dataserviceprovider en een dataservice consumer, op basis van goedkeuring door en onder controle van de rechthebbende. Dit is een veelvoorkomend archetype, dat bijvoorbeeld ook te zien is in de Green Loans use case van de Data Sharing Coalition. Use cases gebaseerd op andere datadeel-archetypen dan die van de UCIG kunnen alsnog generieke elementen van de UCIG toepassen en de UCIG als inspiratiebron gebruiken. Bovendien is de UCIG gebaseerd op open standaarden en afgestemd op bestaande standaarden en datadeel-implementaties. Dit zorgt ervoor dat datadeel-use cases in de toekomst schaalbaar zijn.

De Data Sharing Coalition is ervan overtuigd dat een stapsgewijze werkwijze bij het ontwikkelen van use cases de kans op het slagen van een use case vergroot. Organisaties kunnen de Use Case Implementation Guide gebruiken in de implementatiefase om hun use case-design operationeel te maken.

Stapsgewijs ontwikkelen in drie fasen
De aanpak die de coalitie bij de ontwikkeling van zijn eigen use cases hanteert bestaat uit drie fasen: verkennen, ontwerpen en implementeren. In de verkenningsfase identificeren initiatiefnemers van een datadeel-use case wat de waarde is van het delen van data, (andere) actoren die zij bij de use case willen betrekken en definiëren ze de omvang van de use case. In de ontwerpfase komen de deelnemers van een use case tot afspraken, tools en processen die nodig zijn om het vertrouwen te creëren dat nodig is voor partijen om data binnen de use case te delen. In de implementatiefase worden de afspraken, tools en processen gemaakt en geïmplementeerd om daadwerkelijk data te kunnen gaan delen in een live pilot van de use case.

De Data Sharing Coalition is een open en internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om de waarde van cross-sectoraal data delen te ontgrendelen.

Tags:

Data

Partners