16-02-2022

Covid fraudegolf zorgt voor toename van analytics-innovaties

Deel dit bericht

Door het sterk toegenomen aantal fraudegevallen maken fraudebestrijders meer gebruik van analytics en investeren ze steeds meer in anti-fraudetechnologie, zo blijkt uit onderzoek van de ACFE en SAS. De ACFE, gevestigd in Texas, is een fraudebestrijdingsorganisatie en de belangrijkste aanbieder van fraudebestrijdingstrainingen en -opleidingen.

De pandemie heeft de doos van Pandora geopend voor wereldwijde fraude. Door de enorme toename van scams en frauduleuze praktijken, hebben fraudebestrijders hun investeringen in analytics verdubbeld, zo blijkt uit het meest recente onderzoek naar fraudebestrijdingstechnologie van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) en SAS.

Het Anti-Fraud Technology Benchmarking Report 2022, dat gebaseerd is op de antwoorden van bijna 900 ACFE-leden wereldwijd, laat zien hoe organisaties in verschillende sectoren technologie gebruiken om fraude te bestrijden. Enkele resultaten:
• Meer dan 40 procent van de respondenten meldde dat ze hun gebruik van data-analytics tijdens de pandemie aanzienlijk (14 procent) of licht (29 procent) hebben versneld.
• De meerderheid (60 procent) verwacht dat hun budget voor fraudebestrijdingstechnologie de komende twee jaar zal toenemen.
• Advanced analytics staat bovenaan de lijst van investeringen, met name kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (genoemd door 26 procent van de respondenten), gevolgd door voorspellende analytics/modellering (22 procent).

"Er wordt in toenemende mate melding gemaakt van fraude - een trend waarvan we niet verwachten dat die snel zal afnemen," zegt Bruce Dorris, J.D., CFE, CPA, voorzitter en CEO van de ACFE. "Om zowel het toegenomen aantal fraudegevallen als opkomende trends het hoofd te bieden, is het voor organisaties van cruciaal belang om flexibel en proactief te zijn bij het invoeren van nieuwe fraudebestrijdingsmiddelen en -processen. Dit rapport is een waardevol hulpmiddel voor fraudebestrijdingsprofessionals om inzicht te krijgen in welke technologieën hun collega's gebruiken of van plan zijn te gaan gebruiken, of hoe deze technologieën van invloed zijn geweest op het succes van hun fraudepreventie- en opsporingsinitiatieven."

Onderzoeksresultaten per bedrijfstak, regio en meer
Het recente onderzoeksrapport is het resultaat van een tweejaarlijks, wereldwijd onderzoeksinitiatief dat in 2019 door de ACFE en SAS is gelanceerd. Als aanvulling op deze editie van het rapport biedt SAS een online dashboard aan met datavisualisaties waar de resultaten per bedrijfstak, regio en bedrijfsgrootte worden weergegeven. De respondenten van het onderzoek zijn afkomstig uit 23 sectoren – waarbij de overheid (22 procent), het bankwezen en de financiële dienstverlening (20 procent) het best vertegenwoordigd zijn – en afkomstig van organisaties die in omvang variëren van 100 tot meer dan 10.000 werknemers wereldwijd.

Andere belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn:
• Analytics is onmisbaar bij het opsporen van fraude. Op de vraag naar het gebruik van analytics gaven bijna alle deelnemers van het onderzoek aan dat het gebruik van data analytics door hun organisatie heeft geholpen om het aantal onderzochte transacties of aantal vermoedelijke fraudegevallen (99 procent) te verhogen, evenals het vergroten van de nauwkeurigheid van hun anomaliedetectie (98 procent) en het verbeteren van de efficiëntie bij het automatiseren van tijdrovende taken (98 procent) en het terugbrengen van het percentage false-positives (97 procent).
• Consortia voor het delen van data winnen aan belang. Bij de meeste organisaties blijven interne databronnen de basis voor de anti-fraude analytics initiatieven (genoemd door 80 procent van de respondenten), maar velen gebruiken ook een verscheidenheid aan externe databronnen zoals openbare documenten (41 procent), lijsten van opsporingsdiensten (31 procent), sociale media (29 procent), data van mobiele apparaten (25 procent) en andere data providers (25 procent).
• Organisaties gebruiken een variëteit aan opkomende technologieën voor fraudebestrijding. Het rapport belicht het toegenomen gebruik van technologieën zoals gedragsbiometrie, computer vision, gerobotiseerde procesautomatisering (RPA), blockchain, en virtuele en augmented reality. Het huidige gebruik van deze technologieën varieert van 7 procent (virtual/augmented reality) tot 34 procent (biometrie). Van de respondenten die geen gebruikmaken van één van deze nieuwe technologieën, verwacht 13 procent (virtual/augmented reality) tot 19 procent (RPA) deze in de komende één tot twee jaar in te zetten.

Company:

SAS

Partners