07-10-2021

Signicat en Appsolutely bieden Salesforce-klanten identityoplossing

Deel dit bericht

Identityexpert Signicat en Salesforce-partner Appsolutely stellen de app Signicat - Identity Solutions beschikbaar via de Salesforce AppExchange. Organisaties die gebruikmaken van Salesforce kunnen hiermee klanten of gebruikers laten inloggen met eID's zoals iDIN, DigiD, eHerkenning en itsme.
 
Signicat – Identity Solutions is geschikt voor alle scenario’s waarin identiteit een rol speelt. Zo kan de app worden gebruikt voor online identificatie en authenticatie van klanten of gebruikers, onboarding en de ondersteuning van Know Your Customer (KYC)- en Know Your Business (KYB)-processen. Uiteindelijk kan de app ook worden ingezet om documenten zoals een Ultimate Beneficial Owner (UBO)-verklaring digitaal te laten ondertekenen. Verschillende functionaliteiten van Signicat komen hiermee beschikbaar op het Salesforce-platform.
 
Eenvoudig, snel en veilig
Signicat en Appsolutely maken het klanten van Salesforce zo eenvoudig mogelijk. Organisaties downloaden de app via de Salesforce AppExchange en configureren de app binnen hun eigen omgeving. Vervolgens sluiten ze een contract met Signicat om bijvoorbeeld inloggen met DigiD, iDIN of eHerkenning mogelijk te maken.
 
Bij de ingebruikname van de app komt geen regel code kijken, waardoor de implementatie tot 95 procent sneller verloopt dan wanneer bedrijven 1-op-1-koppelingen met de verschillende eID’s moeten realiseren. Signicat zorgt bovendien voor het onderhoud van de eID-koppelingen, wat de beheerlast tot een minimum beperkt. Het gebruik van vertrouwde eID’s biedt een hoge mate van zekerheid over identiteiten. Dit ondersteunt compliance met wet- en regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), eIDAS en de Wet digitale overheid (Wdo).
 
Direct te implementeren
“De app Signicat – Identity Solutions is interessant voor alle Salesforce-klanten die met strenge wet- en regelgeving te maken hebben”, zegt Jaap Branderhorst, CTO en managing director van Appsolutely dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de app. Hij noemt onder andere financiële instellingen en overheidsinstanties. “Zij kunnen hiermee een omgeving waar Salesforce-technologie achter zit snel en op een veilige manier ontsluiten voor klanten of gebruikers.”
Volgens Clemens Bloemen, Business Alliances Manager bij Signicat, is het ingewikkeld om op het Salesforce-platform een koppeling te realiseren met een eID zoals DigiD. “Dan moet je goed weten waar je mee bezig bent en voldoen aan alle voorwaarden”, zegt Clemens Bloemen, Business Alliances Manager bij Signicat. “Wij bieden een oplossing die direct is te implementeren, waardoor veel tijd wordt bespaard en de eindklant snel gebruik kan maken van de online dienstverlening.”

Partners