22-09-2021

NEN 7522 voor hanteren van terminologiestelsels in zorg herzien

Deel dit bericht

In de gereviseerde NEN 7522:2021 Medische informatica - Ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden staan eisen voor de ontwikkeling en het beheer van individuele standaarden en stelsels van standaarden op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

De gereviseerde norm wijkt ingrijpend af van NEN 7522:2010. Dit betreft naamgeving, toepassingsgebied, explicitering, inhoud en structurering. Wat naamgeving betreft, is gekozen voor het overkoepelende begrip standaard. Onder die noemer vallen in elk geval: codestelsels, terminologiestelsels, informatiestandaarden, zorginformatiebouwstenen, waardenlijsten, clinical information models en detailed clinical models.

Naast de ontwikkeling en het beheer van individuele standaarden gaat deze norm ook over de ontwikkeling en beheer van stelsels van standaarden. Met een stelsel wordt in deze norm een set van met elkaar samenhangende standaarden bedoeld. De samenhang wordt gevonden in een zogenaamde use case (omschrijving van het gebruiksdoel van een of meer standaarden). Daarom gebruikt NEN 7522:2021 ook veelvuldig het begrip use case gedreven stelsel. Dit betekent een stelsel dat gericht is op het gebruik van standaarden binnen processen van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Partners