05-03-2021

AI-hub Brightlands gaat van start in Heerlen

Deel dit bericht

De regio Limburg start de AI-hub Brightlands met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als kern. De AI-hub Brightlands verbindt Limburgse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken aan artificial intelligence en data science. Door bestaande samenwerkingsverbanden verder te verstevigen en uit te bouwen wil de AI-hub Brightlands de ontwikkelingen op dit gebied versnellen als antwoord op de maatschappelijke opgaven en bedrijfsvraagstukken in Limburg en daarbuiten.

Volgens CEO Astrid Boeijen van de Brightlands Smart Services Campus en kwartiermaker van de AI-hub Brightlands, zijn Artificial Intelligence en data science sterk medebepalend voor toekomstige welvaart en welzijn. “We staan pas aan het begin van het optimaal benutten van de meerwaarde voor de sociale en economische opgaven in onze regio en daarbuiten.” De AI-hub Brightlands gaat één uithangbord en één gezamenlijk aanspreekpunt vormen en is onderdeel van het nationale netwerk van de Nederlandse AI Coalitie. Boeijen: ”De hub bundelt de krachten die we op dit terrein reeds bezitten en is goed voor Limburg, Nederland en de Euregio, omdat het vestigingsklimaat verder verbetert, we talent aantrekken en vasthouden en we samen innovatievraagstukken oppakken. Hierdoor kunnen we ook gerichter aanspraak maken op extra financiering voor onderzoek en ontwikkeling. We denken daarbij aan de ontwikkeling van onder andere specifieke innovatielabs.”

Partners
De AI-hub Brightlands is een initiatief van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, de Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, VISTA College, de Provincie Limburg, Accenture, APG, de Gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, LIOF, LWV, MKB-Limburg, Regitel, de Brightlands Chemelot Campus, de Brightlands Health Campus en de Brightlands Greenport Campus Venlo, het Maastricht UMC+, Zuyderland, VDL Nedcar, de Nederlandse Politie en het CBS. Annette Mosman, voorzitter van de Raad van Bestuur van APG: “Met deze brede samenwerking tussen publieke en private partijen kunnen we met volle energie door om kunstmatige intelligentie in de praktijk te onderzoeken, te ontwikkelen en de innovaties verder vorm te geven.”

Om de AI-hub Brightlands te realiseren, ontvangt de hub de zogeheten kickstartfinanciering van de Nederlandse AI Coalitie, waarmee ze een bijdrage kan leveren aan de ambities van de NL AI Coalitie om Nederland een leidende rol te bezorgen op het gebied van Artificiële Intelligentie. De komende maanden worden de plannen voor de AI-hub Brightlands verder uitgewerkt.

Partners