03-02-2021

Twee TU/e-labs treden toe tot Nederlands AI-netwerk

Deel dit bericht

De werelden van mobiliteit en industrie worden steeds meer gedreven door AI. Twee toonaangevende TU/e-laboratoria EAISI Mobility Lab en EAISI FAST Lab, sluiten zich nu aan bij de Nederlandse ICAI-labs.

De werelden van mobiliteit en industrie worden meer en meer gedreven door kunstmatige intelligentie. Nu sluiten twee toonaangevende TU/e-laboratoria op deze gebieden, EAISI Mobility Lab en EAISI FAST Lab, zich aan bij de Nederlandse ICAI-labs. ICAI is een netwerk van Nederlandse onderzoeksprogramma's dat is opgezet om onderzoekers op het gebied van AI bij elkaar te brengen. Het netwerk helpt de TU/e om de toch al nauwe banden met het Nederlandse bedrijfsleven verder te versterken en AI-expertise en -talent uit te wisselen met andere universiteiten en kennisinstellingen. De TU/e heeft nu in totaal drie ICAI-labs.

EAISI Mobility Lab
EAISI Mobility Lab is een samenwerking tussen de TU/e en NXP Semiconductors. Het heeft tot doel de voortschrijdende digitalisering van voertuigen en vervoersdiensten te gebruiken om een mobiliteit zonder ongevallen te bereiken. Op dit moment vallen er nog altijd te veel doden en gewonden op onze wegen. De onderzoekers van het Mobility Lab geloven dat technologie en in het bijzonder kunstmatige intelligentie voertuigen inherent veilig kunnen maken door bestuurders in kritieke situaties real-time ondersteuning te bieden. Om dit doel te bereiken, maken ze gebruik van technologieën zoals machine learning, wereldmodellen, geoptimaliseerde mens-machine samenwerking, nieuwe visie- en radarsystemen, en ultrasnelle actuatoren.

Het Mobility Lab wil intelligente mobiliteitssystemen ontwerpen die hun omgeving waarnemen, leren en begrijpen, en in interactie met mensen beredeneren welke actie moet worden ondernomen om specifieke doelen te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe soorten cruise control-systemen, waarbij de snelheid pro-actief wordt aangepast op basis van de omringende voertuigen, file-assistentie en platooning.

Perceptie
Een van de aandachtsgebieden van het EAISI Mobility Lab is perceptietechnologie. Momenteel zijn intelligente mobiele systemen steeds beter in staat de wereld rondom zich waar te nemen, maar om in een open, dynamische en vaak onvoorspelbare omgeving te kunnen opereren, moeten zij die omgeving ook begrijpen. Door de buitenwereld te begrijpen, kunnen (autonome) voertuigen anticiperen op mogelijke toekomstige gebeurtenissen en in reactie daarop veilige en effectieve acties plannen.

Programma
Het huidige onderzoeksprogramma loopt sinds september 2019 en brengt de expertise samen van twee onderzoeksgroepen binnen de TU/e (Mobile Perception Systems en Control Systems Technology). Het wordt uitgevoerd door vijf promovendi, plus een groot aantal studenten die actief deelnemen aan het onderzoek. Het team werkt momenteel aan een verlenging van het programma met nog eens twee jaar.

Company:

TU/e

Partners