19-01-2021

DDMA Privacy Monitor 2021: Nederlanders positiever over data

Deel dit bericht

De DDMA Privacy Monitor 2021, een in opdracht van branchevereniging DDMA door GFK uitgevoerd onderzoek onder 1.012 respondenten, laat zien dat Nederlanders steeds positiever zijn over het uitwisselen van hun gegevens met organisaties. Wel hebben de meeste mensen het idee weinig controle te hebben over wat er met hun data gebeurt. Consumentenvertrouwen en veiligheid blijken onmisbaar voor een goed functionerende datagedreven samenleving.

Volgens Diana Janssen, directeur DDMA, toont de DDMA Privacy Monitor 2021 hoe belangrijk consumentenvertrouwen is voor elke organisatie die datagedreven werkt. “Vertrouwen in een organisatie is veruit de belangrijkste factor op basis waarvan mensen bepalen wel of geen gegevens te delen. Voor DDMA is dit al jaren een speerpunt. Daarom laten we in dit onderzoek zien welke stappen organisaties kunnen nemen om vertrouwen op te bouwen of te behouden, zoals het waarborgen van veiligheid, transparant zijn en mensen meer controle geven over hun eigen gegevens.”

Nederlanders positiever over datagebruik
Het aantal mensen dat sceptisch is over het gebruik van data door organisaties is gedaald (van 25 procent naar 20 procent). Ruim driekwart van de Nederlanders begrijpt ook dat organisaties informatie van hen willen om hun marketing effectiever in te zetten of hun toekomstige dienstverlening te verbeteren. 63 procent is hierbij tevreden met de hoeveelheid informatie die zij aan organisaties geven. Ook vinden meer mensen (van 29 procent naar 34 procent) dat de dienstverlening beter wordt als zij data delen, al vormt deze groep nog steeds een minderheid.

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat de helft van de mensen (48 procent) meer nadenkt over het delen van data. 57 procent van de Nederlanders maakt zich hierbij zorgen over privacy – dit percentage is even hoog als twee jaar geleden. Minder dan de helft (42 procent) vindt dat privacywet AVG voor betere gegevensbescherming zorgt. Niet iedereen is daarbij op de hoogte van de rechten die zij aan deze wet ontlenen: 60 procent weet dat hij of zij elke organisatie kan vragen om zijn of haar persoonlijke gegevens in te zien. De kennis over de AVG is in vergelijking met het vorige onderzoek in 2019 niet toegenomen, terwijl toen nog een enorme stijging te zien was.

Vertrouwen en veiligheid onmisbaar
Vertrouwen in een organisatie is de basis voor het delen van persoonlijke informatie. 40 procent noemt vertrouwen als allerbelangrijkste reden om data te delen (in 2019 was dit 37 procent), bij 55 procent staat vertrouwen in de top drie. Duidelijkheid over hoe de organisatie omgaat met data heeft het meest invloed op dit vertrouwen (50 procent), gevolgd door het hebben van een keurmerk dat aantoont dat een organisatie goed omgaat met data (40 procent) en de bekendheid van een organisatie (32 procent). Artsen en ziekenhuizen (80 procent), banken (59 procent) en overheidsinstanties (55 procent) genieten over het algemeen het meeste vertrouwen wat data-uitwisseling betreft. Het vertrouwen in online diensten is dit jaar flink gestegen.

Mensen laten hun bereidheid om data te delen ook sterk afhangen van de manier waarop organisaties met data omgaan. Hoe veilig iemands gegevens zijn is hierbij het meest bepalend (66 procent), en ook de reden waarom gegevens gevraagd worden (63 procent) en het soort gegevens waar het om gaat (63 procent) spelen een grote rol. Vrijwel iedereen wil dat organisaties van tevoren duidelijk maken wat de voordelen zijn van data-uitwisseling, maar toch beïnvloedden deze voordelen bij slechts 21 procent de deelbereidheid.

Consumenten willen meer grip op gegevens
Het aantal Nederlanders dat het idee heeft weinig grip te hebben op wat er met hun gegevens gebeurt is gedaald, maar is met tweederde nog steeds in de meerderheid. 89 procent van de mensen geeft dan ook aan meer controle over hun eigen gegevens te willen. Vrijwel iedereen (96 procent) vindt het belangrijk om te kunnen kiezen hoeveel en welke gegevens ze willen delen. Mensen handelen overigens niet altijd naar deze behoefte. Zo bekijkt minder dan de helft van de mensen (48 procent) op een website eerst de cookiebanner, waarin men kan aangeven welke gegevens wel en niet gedeeld mogen worden, voor ze op akkoord klikken.

Bekijk hier de volledige DDMA Privacy Monitor 2021.

Company:

DDMA

Partners