16-12-2020

MicroStrategy en DIKW bekronen samenwerking met gezamenlijke klant

Deel dit bericht

MicroStrategy heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met DIKW. DIKW, full-service dienstverlener op het gebied van Intelligence, gaat de oplossingen van MicroStrategy implementeren bij klanten om meer waarde uit data te creëren. VLC & Partners is de eerste gezamenlijke klant, een erkend bedrijf op het gebied van risicomanagement, verzuim, pensioen en private insurance waarvoor een compleet business intelligence platform is gerealiseerd.
 
Twee jaar geleden stond VLC & Partners voor de uitdaging het datamanagement op een hoger plan te krijgen en tegelijkertijd beter te kunnen sturen op basis van data. Na een interne analyse heeft DIKW een Intelligence Roadmap opgesteld, waarbij de huidige en gewenste situatie in kaart zijn gebracht. Uitgangspunt was altijd: datamanagement moet steeds meer toegevoegde waarde leveren. De tooling die in de beginperiode voldeed, bleek op de lange termijn niet meer aan te sluiten bij de ambities van VLC & Partners en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. DIKW heeft samen met VLC & Partners gezocht naar tooling en een partner, die de transitie snel en adequaat kon uitvoeren en de organisatie nog verder kon helpen op het gebied van data en digitalisering.
 
Geruisloze en snelle transitie
Na het realiseren van een zeer geslaagde Proof of Concept heeft VLC & Partners gekozen voor MicroStrategy. Onder hoge druk van slechts acht weken zijn alle bestaande dashboards, autorisaties en middleware succesvol geïmplementeerd. Coen Vermeulen, Manager Change & IT bij VLC en Partners, heeft hoge verwachtingen van de samenwerking tussen DIKW en Microstrategy. “DIKW heeft wederom laten zien, dat het een zeer waardevolle partner is en in staat is blijvend te vernieuwen door de succesvolle samenwerking met MicroStrategy. In een zeer korte tijd hebben zowel MicroStrategy als DIKW een prestatie van formaat neergezet.”
 
Waarde halen uit data
Door de invoering van het Business Intelligence platform, voorzien van MicroStrategy oplossingen, is VLC & Partners nog beter in staat kort cyclisch te sturen. Tevens is de basis gelegd voor verdere optimalisatie van de bedrijfsresultaten. Mark van Berkel, Managing Partner van DIKW, is blij met de strategische samenwerking met MicroStrategy. “De beschikbaarheid van data neemt exponentieel toe. De overvloed aan data vereist een goed doordachte, continue en systematische aanpak, behandeling en analyse van deze data. DIKW levert meer dan twintig jaar kennis en ervaring alsmede bewezen methodieken als het gaat om datamanagement en business intelligence. Nu we door deze samenwerkingsovereenkomst ook de krachtige analytics technologieën van MicroStrategy bij onze klanten gaan inzetten, zijn wij nog beter in staat hen te voorzien van oplossingen die waarde halen uit data. De manier waarop we gezamenlijk de kwaliteit van het datamanagement bij VLC & Partners hebben geoptimaliseerd, belooft veel voor de toekomst.”
 
Ruwe data omzetten in waardevolle inzichten
Dirk Verweij, General Manager Netherlands & Nordics bij MicroStrategy, heeft hoge verwachtingen van de samenwerking met DIKW. “DIKW heeft veel ervaring in het leveren van succesvolle Business Intelligence oplossingen en beseft dat analytics het verschil kunnen maken. We leven immers in een tijd waarin de hoeveelheid beschikbare data alleen maar toeneemt en de tijd die je hebt om de koers van een organisatie bij te sturen gering is. Juist dan heb je strategische partners nodig die je als organisatie helpen ruwe data om te zetten in waardevolle inzichten. Ik ben ervan overtuigd dat DIKW en MicroStrategy hiervoor de perfecte combinatie is.”

Partners