01-12-2020

ilionx transformeert waterschap naar datagedreven organisatie

Deel dit bericht

Het waterschap Noorderzijlvest kiest voor IT-dienstverlener ilionx voor de levering en implementatie van een Business Intelligence platform, evenals de migratie en doorontwikkeling van de huidige BI-toepassingen. De keuze voor ilionx komt voort uit een Europees best value aanbestedingstraject. De overeenkomst kan tot acht jaar verlengd worden. Met de samenwerking start Noorderzijlvest haar transformatie tot een datagedreven organisatie.

De oude BI-omgeving van het waterschap draaide nog geheel on premise. Dit voldeed niet meer aan de wens van het waterschap om toekomstgericht te werken. Daarnaast kon de kwaliteit van haar datawarehouse en databronnen niet voldoende gewaarborgd worden. Er is daarom gekozen voor een moderne, centrale dataomgeving in de cloud met Microsoft Power BI. Deze omgeving is flexibel en eenvoudig in gebruik en beheer. De omgeving voldoet ook aan de hoge veiligheidseisen die gesteld worden. De eerste stap is inmiddels gezet: ilionx heeft het financieel management informatiesysteem van Noorderzijlvest succesvol naar Power BI gemigreerd.

Datagestuurd werken door data science
Met de vernieuwde BI-omgeving kan het waterschap nieuwe functionaliteiten inzetten. Zo is het mogelijk om cijfergestuurd te werken door in bepaalde procesketens data science in te zetten, bijvoorbeeld in de afvalwaterzuivering of in het waterstandbeleid. Hiernaast wordt gekeken naar de inzet van BI voor de interne bedrijfsvoering en hoe dit onder andere de afdelingen HR en financiƫn kan ondersteunen. Op deze manier kan het waterschap Noorderzijlvest op data gestoelde beslissingen nemen en snel inspelen op veranderingen.

Partners