28-11-2020

Datawarehouse & BI Summit 2021 Call for speakers

Deel dit bericht

Voor de Datawarehousing & Business Intelligence Summit op 8 en 9 juni 2021 werken we met een Call for speakers. We zijn op zoek naar sprekers die een sterk verhaal van 60 of 75 minuten kunnen geven tijdens de achtste editie van dit succesvolle evenement.

Mogelijke gebieden van onderwerpen voor leveranciersonafhankelijke presentaties zijn Business Intelligence, Datawarehousing, Data Lakes, Analytics & Data Science, Cloud Datawarehousing, DataVault en Data Governance. We geven de voorkeur aan customer stories, maar algemene verhalen zijn zeker welkom. Als de deadline voor inzending is verlopen, hebben we een aantal weken nodig om alle inzendingen te doorzien en de meest geschikte sessies te selecteren die op onze conferentie worden gepresenteerd.


U kunt hier uw voorstellen indienen, graag voor 31 december a.s.

Traditioneel vindt de Datawarehousing & Business Intelligence Summit plaats in de laatste week van maart, maar vanwege de thans geldende Covid-19 maatregelen wordt deze dit keer verplaatst naar 8 en 9 juni 2021. Ook deze achtste editie is weer gehuisvest in het Van der Valk Hotel te Utrecht en biedt net als voorgaande jaren een uitgebreid tweedaags programma met lezingen door sprekers uit het Business Intelligence-vakgebied.

Vanwege de Covid-19 maatregelen wordt de Datawarehouse & BI Summit 2021 voorzien van een live video stream met interactiemogelijkheden vanuit de zaal alsmede vanuit online deelnemers. Alle sessies worden ook opgenomen en blijven enkele maanden nadien beschikbaar voor deelnemers.

De Datawarehousing & Business Intelligence Summit wordt jaarlijks georganiseerd door Adept Events en is inhoudelijk verbonden aan BI-Platform.

Meer informatie: www.dwbisummit.com

Partners