27-11-2020

Capgemini: Datagedreven ondernemingen presteren bovengemiddeld

Deel dit bericht

Datagedreven ondernemingen presteren bovengemiddeld op een aantal financiële prestatie-indicatoren, waardoor ze 70 procent meer omzet per werknemer realiseren en 22 procent meer winst maken. Dt blijkt uit The data-powered enterprise: Why organizations must strengthen their data mastery, een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute. Voor het rapport zijn wereldwijd 500 leidinggevenden bevraagd van bedrijven met een jaaromzet van een miljard dollar of meer.

Bedrijven moeten het gebruik van data volledig beheersen om concurrentievoordeel te behalen. Volgens de studie worden bedrijven als datagestuurd beschouwd als ze hun data zelfstandig kunnen creëren, verwerken en gebruiken om hun zakelijke doelen te bereiken, innovatie te stimuleren en hun bedrijfsdoelstellingen te behalen. Op dit moment heeft echter slechts één op de zes bedrijven (16 procent) de tools, technologie, datacultuur en visie om als een datagestuurd bedrijf te worden beschouwd.

Hoewel bedrijven de laatste tijd vooruitgang hebben geboekt, baseert wereldwijd slechts de helft (50 procent) van hen zich op data in hun besluitvorming. Bedrijven uit de VS (77 procent), Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (elk 69 procent) baseren zich bovengemiddeld op data-gestuurde besluitvormingsprocessen. De onderzochte Nederlandse bedrijven scoren minder goed: slechts 40 procent zegt dat besluitvorming geheel datagestuurd is.

In een sectorvergelijking zijn banken (65 procent) en verzekeringsmaatschappijen (55 procent) de sectoren waarin beslissingen het vaakst worden genomen op basis van data. Hoewel er vooruitgang is geboekt, maakt een kleine meerderheid (51 procent) van de bedrijven nog steeds gebruik van historische gegevens (een reactieve besluitvormingsaanpak), wat betekent dat ze een concurrentievoordeel verliezen. Slechts 23 procent van de tijd kiezen zij voor een voorspellende aanpak, terwijl 18 procent van de onderzochte bedrijven gebruikmaakt van een voorschrijvende analytics. In slechts 8 procent van de gevallen wordt gebruik gemaakt van een autonome of zelfoptimaliserende aanpak.

Aanzienlijke economische voordelen
Datagedreven bedrijven presteren 30 tot 90 procent beter dan hun concurrenten op het gebied van belangrijke prestatie-indicatoren als klantbehoud, operationele efficiëntie en kostenbesparingen. Daarnaast realiseren zij een omzetstijging van 19 procent door nieuwe producten en diensten, wat 7 procentpunten hoger is dan bij andere bedrijven.

Vertrouwen in data is sleutel tot waardecreatie
Vier van de vijf bedrijven (83 procent) waarin data als betrouwbaar worden beschouwd, slagen erin hun data te gelde te maken. Van de bedrijven waarvan de gegevens niet betrouwbaar worden geacht, doet slechts 24 procent dat. Er is echter een duidelijke discrepantie tussen de veronderstelde en de werkelijke tevredenheid over data: volgens het onderzoek heeft slechts één op de vijf business managers volledig vertrouwen in de geleverde data en is slechts één op de vier (27 procent) tevreden over de kwaliteit van de gegevens. Aan de andere kant gaat 62 procent van de technische managers ervan uit dat gebruikers in managementfuncties vertrouwen hebben in de data; 54 procent gaat ervan uit dat ze tevreden zijn met de datakwaliteit. De impact van de slechte kwaliteit van de gegevens is ook aanzienlijk en kost bedrijven tussen de 15 en 25 procent van hun omzet.

Duurzaam concurrentievoordeel
Veel organisaties houden zich nu bezig met hun data, maar slechts 38 procent slaagt erin deze succesvol te gebruiken. In de banksector is 54 procent van de managers van mening dat het gebruik van data heeft geleid tot een duurzaam concurrentievoordeel, vergeleken met 32 procent in de retail. Van de bedrijven die zich volgens de studiecriteria als 'datagedreven' kunnen omschrijven, heeft 95 procent een Chief Data Officer (CDO). 77 procent van hen zegt dat de CDO een cruciale rol heeft gespeeld bij het realiseren van een visie op data binnen hun organisatie. In 84 procent van de onderzochte bedrijven rapporteert de CDO rechtstreeks aan de CEO, CIO, CTO of Chief AI Officer (CAIO). Het algemene concept voor het gebruik van data moet daarom niet alleen door de technologieafdeling worden gedragen, maar door het hele bedrijf en moet met name het management omvatten.

Download het rapport voor meer informatie over het onderzoek en de aanbevelingen.

Company:

Capgemini

Partners