13-11-2020

Tableau: Datastrategie biedt significant profijt tijdens Covid-19 pandemie

Deel dit bericht

Onderzoek van Tableau wijst op een kloof tussen bedrijven die gedurende de coronacrisis hun besluitvorming op data baseren en organisaties die dat niet doen. Ruim 3.500 senior-managers en IT-besluitvormers werd gevraagd op welke manier zij tijdens de pandemie gebruikmaken van data, wat de lessen zijn die zij tot dusver hebben geleerd en hoeveel vertrouwen ze hebben in de wijzigingen binnen hun bedrijfsvoering, met het oog op de lange termijn. Het onderzoek is uitgevoerd door YouGov in opdracht van Tableau en omvat inzichten van respondenten die werkzaam zijn bij bedrijven van kleine, middelgrote en grote omvang en afkomstig uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk.

De meerderheid van zakelijke besluitvormers bij datagestuurde ondernemingen (80 procent) stelt dat data hen een cruciaal concurrentievoordeel opleverde tijdens de pandemie. Ze zijn zich bewust van de belangrijke rol van data voor de toekomst van hun onderneming. Driekwart (76 procent) is van plan om hun investeringen in de ontwikkeling van datavaardigheden op te voeren terwijl zij zich voor 2021 opmaken. Bovendien heeft 79 procent er vertrouwen in dat dit zal resulteren in gedegen zakelijke beslissingen.

Data draagt bij aan optimalisatie van communicatie, besluitvorming en samenwerking
Gevraagd naar de manier waarop een datagestuurde aanpak hen tijdens de pandemie heeft geholpen, wezen de zakelijke besluitvormers op verschillende voordelen. Bovenaan de lijst stonden effectievere communicatie met medewerkers en klanten (42 procent), de mogelijkheid om sneller strategische beslissingen te nemen (40 procent) en intensievere samenwerking tussen teams in het kader van besluitvorming en probleemoplossing (36 procent).

Geen focus, geen urgentie
Opmerkelijk is dat niet-datagestuurde ondernemingen in deze onzekere tijden ook minder oog hebben voor het belang van data. Slechts 29 procent ziet data als middel om concurrentievoordeel op te doen. 56 procent zegt hun investeringen in datavaardigheden te willen terugschroeven of stopzetten. En slechts 36 procent heeft vertrouwen in hun vermogen om zakelijke beslissingen te nemen op basis van data.

“Door de coronacrisis is het tempo van veranderingen in een stroomversnelling geraakt. De pandemie heeft een volledige digitale wereld sneller dichterbij gedacht dan we ons hadden kunnen voorstellen. En data vormt het kloppende hart van deze digitale wereld”, zegt Tony Hammond, Vice President Strategy and Growth EMEA, bij Tableau. “Het onderzoek toont aan dat datagestuurde bedrijven in dit datarijke tijdperk sterke voordelen zien en meer vertrouwen hebben in de toekomst van hun onderneming. Ze investeren volop in mogelijkheden voor het ontsluiten van de kracht van hun data. Bedrijven die nog geen oog hebben voor het belang van data dreigen achter te blijven. Het goede nieuws is dat het nog niet te laat is om een beroep te doen op de kracht van data. Dit is het juiste moment.”

Pandemie leidt tot nieuwe inzichten
De belangrijkste leringen die de respondenten uit de coronacrisis hebben getrokken zijn de noodzaak om flexibeler te werk te gaan (30 procent), projecten effectief op prioriteit in te delen en die sneller ten uitvoer te leggen (26 procent) en snellere toegang tot accuratere, opgeschoonde data te verkrijgen (25 procent).

Nederlandse bedrijven houden koers
Op Europees niveau blijkt uit het onderzoek dat slechts iets meer dan de helft (56 procent) van alle zakelijke besluitvormers hun organisatie als een datagestuurde onderneming beschouwt. Een op de drie respondenten (38 procent) zegt dat hun organisatie dat niet is. Dit wijst op duidelijke kansen voor bedrijven om de zakelijke veerkracht te vergroten en het besluitvormingsproces te verbeteren met hulp van data. Nederlandse bedrijven zitten in de voorhoede: 60 procent zegt dat hun onderneming datagestuurd te werk gaat. Alleen in Duitsland is dit percentage nog wat hoger (62 procent). Frankrijk zit met 57  procent net iets onder Nederland, terwijl het Verenigd Koninkrijk de rij sluit. Slechts 46 procent van alle respondenten is van mening dat hun organisatie voldoet aan de definitie van een datagestuurde onderneming.

Over het onderzoek
YouGov voerde in de periode van 4 t/m 17 september 2020 een enquête uit onder 3.529 managers en IT-besluitvormers op middenkader- of directieniveau. Zij waren actief bij bedrijven van diverse omvang, in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Check voor alle onderzoeksresultaten deze (interactieve) viz op Tableau Public.

Partners