31-08-2020

Avg-gedragscode NLdigital goedgekeurd door AP

Deel dit bericht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Data Pro Code van branchevereniging NLdigital goedgekeurd. Deze gedragscode is bedoeld om bedrijven in de digitale sector te helpen om aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) te voldoen. De Data Pro Code is de eerste gedragscode onder de Avg die de AP heeft goedgekeurd.

Directeur Lotte de Bruijn van NLdigital is trots op de goedkeuring. ”Al voor de introductie van de Avg in mei 2018 hielpen de juristen van onze vereniging onze achterban zich voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Al snel bleek dat het nodig was om de Avg te verduidelijken en bedrijven concrete handvatten te geven om hun zaken goed te regelen. Zodoende ontstond deze Data Pro Code. Inmiddels houden honderden bedrijven in de digitale sector zich aan de gedragscode. We zijn er trots op dat de AP ons harde werken nu ook beloont met een definitieve goedkeuring! Dit helpt de sector en daarmee bovenal ook de gebruikers van ICT-producten en diensten."

Samenwerking met AP
Sinds de introductie van de Data Pro Code zijn NLdigital en de AP in gesprek gegaan om de code te optimaliseren. In augustus 2019 is een voorlopige goedkeuring gegeven, waarna belanghebbenden hun zienswijzen konden indienen. Deze zienswijzen zijn verwerkt in het definitieve besluit van de AP.
De Bruijn: "De afgelopen twee jaar hebben we een intensieve samenwerking gehad met de AP. De insteek was natuurlijk om de code te verbeteren zodat deze ook formeel goedgekeurd kon worden. Maar omdat we de eerste branche zijn die een gedragscode liet goedkeuren, hebben we gedurende de samenwerking ook het goedkeuringsproces mogen verfijnen. Voor beide partijen was dit dus een bijzonder proces en met een resultaat waar we trots op kunnen zijn."

Toezicht op gedragscode
Binnenkort wordt het toezichthoudend orgaan dat toezicht houdt op de Data Pro Code opgericht. Momenteel is NLdigital in afwachting van uitsluitsel over de criteria voor dit toezichthoudend orgaan, die de AP voor het einde van het jaar verwacht. Het toezichthoudend orgaan controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klachten over inbreuken op de gedragscode.

Certificeren op basis van Data Pro Code
Verwerkers die zich houden aan de Data Pro Code, kunnen dit aantonen door zich te laten certificeren. Deze Data Pro certificering werd in mei 2019 gelanceerd en sinds dat moment hebben tientallen bedrijven zich laten certificeren. Certificering is toegankelijk voor alle verwerkers van data die werkzaam zijn in de digitale sector.

De actuele versie van de code is hier te raadplegen.

Partners