10-06-2020

Inergy en Frontin fuseren

Deel dit bericht

Inergy, actief in performance management en (big) data analytics en Frontin, leverancier van budgeting software voor gemeenten, hebben de handen ineengeslagen. De twee bedrijven gaan samen verder onder de naam Inergy. De productnamen PAUW, BUIG en INFO blijven bestaan in de markt.

Volgens CEO Mathijs van Houweninge van Inergy is de combinatie van Frontin met Inergy een grote stap voorwaarts in het realiseren van de ambities in de overheidsmarkt. “De combinatie met Frontin past goed in ons portfolio en onze strategie voor (semi)overheid. Die is er onder meer op gericht om gemeenten te ondersteunen, meer data gedreven te werken en over betere stuurinformatie te beschikken op belangrijke domeinen als bedrijfsvoering, sociaal domein en buitenruimte.
Met de LIAS productsuite is Inergy marktleider op het gebied van planning en control bij gemeenten. PAUW en BUIG sluiten daar goed op aan en worden door vrijwel alle Nederlandse gemeenten gebruikt. Ik ben verheugd dat Dirk Jans, het boegbeeld van Frontin, na de transactie bij Inergy betrokken blijft. Hij wordt landelijk erkend als de expert van het Gemeentefonds.”

Frontin
Frontin heeft drie online producten. In 2001 werd het Product Algemene Uitkering op het Web, kortweg PAUW, gelanceerd. Deze internettoepassing ondersteunt gemeenten bij het vaststellen van de bijdragen uit het Gemeentefonds. Vanuit het Gemeentefonds, met een omvang van om en nabij 31 miljard euro, ontvangen de 355 Nederlandse gemeenten geld van de Rijksoverheid.
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie. Frontin BUIG is hét product waarmee gemeenten inzicht krijgen in de opbouw van hun BUIG-budgetten en in hun financiële perspectieven voor de komende jaren.
INFO is een kennisplatform voor gemeenten op het vakgebied 'financiële verhouding tussen overheden'. Kennisexperts uit de markt becommentariëren die berichtgeving. Vervolgens wordt de informatie op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk gemaakt via een app, nieuwsbrief en website.

Inergy
De LIAS productsuite biedt een brede functionaliteit op het gebied van planning en control voor lokale overheden, provincies, waterschappen en onderwijs. LIAS helpt gemeenten doelen te stellen, resultaten te analyseren en rapportages online inzichtelijk te maken voor een grote groep stakeholders – van beleidsmedewerkers tot raadsleden en burgers.
Inergy biedt daarnaast full service, non-stop data en analytics. Inergy levert diensten voor het realiseren en onderhouden van data analytics oplossingen.

Partners